SZKOŁA KOMPETENCJI

Rozwijamy kompetencje, uczymy umiejętności.


Szkoła Kompetencji dostarcza wiedzę i umiejętności w zakresie, którego nie można nauczyć się w tradycyjnym systemie edukacji.


Szkoła Kompetencji powstała, aby dzieci i młodzież miały możliwość nauczenia się kluczowych kompetencji w najlepiej przygotowany do tego sposób.Szkoła Kompetencji I stopnia

 • Kompleksowo przygotowany program obejmujący wszystkie kluczowe kompetencje i umiejętności.
 • Cykl 10 zajęć w semestrze.
 • Na każdą kompetencję lub umiejętność poświęcone są jedne zajęcia.
 • Zajęcia odbywają się 2-3  razy w miesiącu i trwają 3 godziny lekcyjne.
 • Warunkiem ukończenia Szkoły Kompetencji I stopnia jest udział w minimum 8 zajęciach w semestrze.
 • Szkoła Kompetencji I stopnia trwa dwa semestry.

PROGRAM

Szkoła Kompetencji I stopnia zaczyna się zajęciami, na których będziemy uczyć, jak usprawnić funkcjonowanie mózgu. Każde kolejne zajęcia, to poznanie nowej kompetencji lub umiejętności. 

LISTA ZAJĘĆ W SZKOLE KOMPETENCJI I STOPNIA

 • DIETA DLA MÓZGU
 • ROLA AKTYWNOŚCI DLA MÓZGU
 • ASERTYWNOŚĆ
 • DECYZYJNOŚĆ
 • KREATYWNOŚĆ
 • MOTYWACJA
 • NEGOCJACJE
 • ODKRYWANIE MOCNYCH STRON
 • ODKRYWANIE ZAINTERESOWAŃ, PASJI
 • ROZWÓJ POTENCJAŁU I TALENTU
 • PLANOWANIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ
 • POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
 • SKUTECZNA KOMUNIKACJA
 • WYSTĄPIENIA I AUTOPREZENTACJA
 • WYZNACZANIE I REALIZACJA CELÓW
 • ZARZĄDZANIE CZASEM
 • ZARZĄDZANIE STRESEM

Szkoła Kompetencji II stopnia

Szkoła Kompetencji II stopnia, to rozwijanie wybranych przez uczestnika minimum 8 kompetencji (min. 4 na semestr), które wybiera spośród kompetencji poznanych w Szkole Kompetencji I stopnia.

Szkoła Kompetencji II stopnia trwa dwa semestry, zajęcia odbywają się nie częściej niż co dwa tygodnie i każde zajęcia trwają 6 h lekcyjnych.


METODOLOGIA ZAJĘĆ

Zajęcia mają charakter warsztatowy. 

Prowadzone są przez doświadczonych trenerów, którzy wykorzystują takie techniki pracy z grupą, jak: praktyczne zadania grupowe, dyskusje, opisy sytuacji i przypadków, scenki, case study.GRUPY 

 • SZKOŁA PODSTAWOWA 
 • GIMNAZJUM
 • SZKOŁA ŚREDNIA

MIEJSCE

Zajęcia odbywają się w szkole, do której chodzi dziecko lub w możliwie najbliższej szkole.


CENA

SZKOŁA KOMPETENCJI I STOPNIA, dwa semestry

 • 950 zł/osoba/semestr, w przypadku płatności za dwa semestry z góry cena wynosi 1 800 zł/dwa semestry.


SZKOŁA KOMPETENCJI II STOPNIA, dwa semestry

 • 4 kompetencje – 1 000 zł/semestr
 • 6 kompetencji – 1 400 zł/semestr


  501 605 240