Firma Szkoleniowa Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring > Szkolenia otwarte > Agile PM™ Foundation


SZKOLENIE AKREDYTOWANE

AGILE PROJECT MANAGEMENT™ FOUNDATION - wersja 2.0

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

AgilePM – międzynarodowy standard, metodyka zarządzania projektami oparta o podejście zwinne do zarządzania projektami – szczególne zastosowanie znajduje w projektach gdzie budżet i zakres projektu mogą się znacznie zmieniać i tworzą środowisko pozwalające na zarządzanie takimi zmianami. 

Polecany i szczególnie popularny zwłaszcza w IT, wywodzi się zresztą ze sfery usług developerskich  - programowania.

Szczególnie polecany kierunek certyfikacji dla osób zarządzających projektami w działach IT, testerów, deweloperów, ale również dla osób nadzorujących prace projektowe, współpracujących z działami IT oraz odbierających prace działów IT. Obecnie najszybciej rosnąca gałąź certyfikacji z dziedziny zarządzania projektami na świecie – staje się standardem już nie tylko w środowisku IT ale także w dużych korporacjach i nawet urzędach. Zwinne zarządzanie projektami stanowi obecnie niezbędne uzupełnienie nawet przy projektach zarządzanych klasycznie.

Najnowsza odsłona metodyki AgilePM (Agile Project Management), to wersja 2.0. Jest to metodyka zwinnego zarządzania projektami. Fundamentem, w oparciu o który stworzono AgilePM jest metodyka DSDM (ang. Dynamic Systems Development Method), posiadająca blisko 20-letnie doświadczenie w zwinnym zarządzaniu projektami. AgilePM to przede wszystkim zmiana, otwartość na zmiany, proponowanie zmian w celu otrzymania tego, czego klient naprawdę potrzebuje (nawet, jeśli jest to rozbieżne z tym, co pierwotnie zostało zamówione). Można to osiągnąć poprzez lepsze i dokładniejsze zrozumienie prawdziwych potrzeb klienta i wspólne opracowanie rozwiązania, które na nie odpowie. 

AgilePM stosuje podejście do zarządzania projektami, w którym to Sponsor projektu, poprzez oddelegowane dedykowanej osoby z biznesu, nie tylko komunikuje się każdego dnia z zespołem wytwórczym, ale również aktywnie współpracuje z nim będąc jego częścią. To pozwala na szybsze podejmowanie decyzji oraz promuje współpracę, wspólne rozwiązywanie zagadnień projektowych i precyzyjne doprecyzowanie wymagań (w oparciu o funkcje a nie jedynie cechy produktów) na bieżąco wraz z postępem projektu. Zapobiega to sytuacjom, w których wszelkie detale zostają dopracowane na samym początku według koncepcji BDUF (ang. Big Design Up Front). AgilePM promuje tzw. EDUF (ang. Enough Design Up Front), czyli wystarczający opis wymagań na początku projektu.


Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM, strukturą procesów, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat AgilePM Foundation w najnowszej wersji.

Szkolenie trwa 2 dni na poziomie Foundation i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczenia praktyczne. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Szkolenie uzyskało akredytację APM Group Ltd., a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem zatwierdzonym przez APMG i przygotowuje do egzaminu AgilePM Foundation w języku polskim.


Zainwestuj w rozwój firmy lub własny rozwój.

Skorzystaj z naszych skutecznych szkoleń! 

 • Uczymy praktycznych umiejętności.
 • Korzystamy z nowoczesnych i skutecznych metod szkoleniowych.
 • Gwarantujemy profesjonalną kadrę trenerów i doskonałą organizację.

KORZYŚCI I ZALETY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA METODYKI AGILE PM:

 • Lepsze i dokładniejsze zrozumienie potrzeb klienta. Dostarczanie tego, co klient potrzebuje, a nie tylko tego, co klient początkowo zamówił. (Poznajmy definicję wartości KLIENTA i wspólnie opracujmy wymagania, nie bazujmy tylko na oczekiwaniach klienta, które mogą różnić się od prawdziwych potrzeb. Określmy funkcje produktów ponad ich cechy i kryteria akceptacji.)
 • Nieustanna, codzienna współpraca biznesu z członkami zespołów wytwórczych. (codzienne, 15-minutowe spotkania)
 • Stosowanie komunikacji wizualnej w postaci prototypów, makiet, modeli w celu wizualizacji wizji końcowego produktu dla biznesu. (Pokaż mi a zobaczę, przetestuję, przemyślę i ocenię. Jeśli nie spróbuję, to nie będę wiedział, czy to jest to, czego szukam i czego potrzebuję.)
 • Przyrostowe (inkrementalne) dostarczanie kluczowych wymagań w realnych, krótkich odstępach czasowych, pozwalając na dostarczanie produktów zawsze na czas. (Krótszy horyzont, mniejsze ryzyko, a w konsekwencji bezpieczeństwo projektu i inwestycji.)
 • Wielozadaniowe zespoły wytwórcze, złożone z osób technicznych i biznesowych. (Połączmy siły, przyspieszmy komunikację. Współpracujmy [przywództwo], nie delegujmy [zarządzanie].)
 • Zwiększona efektywność zespołów wytwórczych. (Mniej biurokracji, więcej kreatywności.)
 • Jasna i czytelna współpraca między biznesem, a zespołami wytwórczymi. (Nie sam nadzór w postaci raportowania i mierzenia postępów.)

DLA KOGO?

 • Kierownicy projektów oraz Kierownicy zespołów projektowych.
 • Kadra zarządzająca projektami.
 • Kierownicy zespołów wytwórczych / kierownicy zespołów.
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm usługowych z sektora IT.
 • Wszyscy zainteresowani poznaniem różnic między PRINCE2 a AgilePM.
 • Osoby zainteresowane stosowaniem metodyki AgilePM w praktyce.
 • Wszyscy zainteresowani potwierdzeniem umiejętności certyfikatem międzynarodowym AgilePM Foundation.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM.
 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM.
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych.
 • Przygotowanie się do certyfikacji AgilePM Foundation.

PROGRAM


DZIEŃ I

1. Czym jest Zwinne Zarządzanie Projektem? 

 • Uproszczone i złożone podejścia do zarządzania projektami na przykładzie wybranych metodyk
 • Manifest Agile  
 • Którą metodę Agile zastosować?

2. Filozofia, Pryncypia i Zmienne Projektowe.

 • AgilePM - Podstawy  
 • Filozofia Agile 
 • 8 Pryncypiów AgilePM 
 • Filozofia i zasady - najważniejsze wskazówki

 • 3. Przygotowanie do odniesienia sukcesu.

  • Czynniki sukcesu w projekcie Agile 
  • Kwestionariusz metody projektu (PAQ). Ćwiczenie – praktyczne zastosowanie PAQ

  4. Proces DSDM 

 • Omówienie cyklu życia projektu AgilePM
 • Przedstawienie cyklu życia projektu na przykładzie konkretnego projektu.

  5. Ludzie - Role i obowiązki DSDM

 • Wszystkie role i obowiązki – ogólne omówienie  
 • Role z Poziomu Projektu 
 • Role z Poziomu SDT 
 • Role wspierające
 • Ćwiczenie – role biznesowe w projekcie.

  6. Produkty DSDM                                                                                          

 • Produkty - podsumowanie 
 • Produkty fazy Przed Projektem 
 • Produkty fazy Wykonalność oraz Podstawy 
 • Produkty fazy Rozwoju Ewolucyjnego oraz Wdrożenie
 • Omówienie pracy do samodzielnego wykonania.


  DZIEŃ II

  1. Gra edukacyjna: „Agile Game – Agile Warrior”

  2. Kluczowe praktyki – stosowanie priorytetów i  timeboxów 

  • Omówienie techniki priorytetyzacji MoSCoW 
  • Timeboxing 
  • Stosowanie Timeboxów – szerszy kontekst 
  • Codzienne Zbiorki 

  Wskazówki jak dobrze poprowadzić Codzienną Zbiórkę.

  3. Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu 

  • Faza Poprojektowa 
  • Produkty fazy Poprojektowej 
  • Konfiguracja cyklu życia – przykłady 
  • Cykl życia - najważniejsze wskazówki

  Ćwiczenie estymowania przy użyciu techniki Planning Poker.

  4. Inne praktyki: 

 • Warsztaty Facylitowane 
 • Modelowanie 
 • Rozwój Iteracyjny 
 • Zastosowanie modelowania na konkretnych przykładach.


  EGZAMIN

  Egzamin AgilePM Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku polskim lub angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. Certyfikat AgilePM Foundation jest bezterminowy.

  Egzamin na poziomie Foundation odbywa się w ostatnim dniu szkolenia.

  PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU NIE JEST OBOWIĄZKOWE, KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA, JEDNAK Z UWAGI NA RANGE CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO, KTÓRY OTRZYMUJĄ OSOBY ZDAJĄCE EGZAMIN SERDECZNIE ZACHĘCAMY!


  METODY PRACY WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA:

  • wykład wspierany prezentacją multimedialną,
  • wizualizowanie zagadnień na flipcharcie,
  • ćwiczenia praktyczne indywidualne,
  • ćwiczenie praktyczne w grupie,
  • pytania podsumowujące,
  • dyskusje,
  • gra edukacyjna,
  • praca samodzielna uczestnika w domu.


  MIEJSCE

  • szkolenie otwarte: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472
  • szkolenie zamknięte: w Państwa firmie / poza firmą

  TERMIN

  • szkolenie otwarte: 13-14 kwietnia 2020 r. (9:00 -17:00)
  • szkolenie zamknięte: wspólnie z Państwem ustalimy dogodny termin szkolenia

  CENA

  • szkolenie otwarte: 1 390 zł + VAT 23%
  • szkolenie zamknięte: cena szkolenia zamkniętego ustalana jest indywidualnie. Uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, a także od miejsca, w którym będzie prowadzone szkolenie.
  • EGZAMIN (przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe): 1 150 zł

  CENA OBEJMUJE:

  • udział w szkoleniu,
  • komplet materiałów dydaktycznych,
  • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
  • catering (lunch oraz przerwy kawowe).

  ZGŁOSZENIA

  LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
  Aby zagwarantować miejsce na szkoleniu prosimy: 

  FIRMY
  O wysłanie na: biuro@profesjonalnytutoring.pl danych do wystawienia faktury pro forma. W tytule maila proszę wpisać: AgilePM

  OSOBY PRYWATNE

  O wpłatę na konto:
  Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring
  95 1140 2004 0000 3502 7623 4426
  tytuł przelewu: AgilePM
  A następnie prosimy wysłać swoje imię, nazwisko i nr telefonu na adres: biuro@profesjonalnytutoring.pl
  W tytule @ proszę wpisać: AgilePM


  KONTAKT

  biuro@profesjonalnytutoring.pl

    501 605 240