Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring Bezpłatne kursy > Bezpłatne kurs języka angielskiego


Zapraszamy do udziału 

w projekcie:

“Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu”


BEZPŁATNE KURSY
JĘZYKA ANGIELSKIEGO


Skontaktuj się z nami:

 501 605 240

 biuro@profesjonalnytutoring.pl

Celem projektu “Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu” jest nabycie lub podwyższenie kompetencji kluczowych w zakresie TIK i języka angielskiego poprzez udział w szkoleniach językowych i informatycznych przez Uczestników Projektu.


Do projektu zapraszamy osoby w wieku aktywności zawodowej (18 lat i więcej), pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, również osoby pracujące w budżetówkach, korporacjach oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo zamieszkujące obszar województwa pomorskiego. 

W szczególności zapraszamy osoby w wieku 25 lat i więcej, osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby o niskich kwalifikacjach.


DODATKOWE KORZYŚCI:

 • bezpłatne podręczniki do nauki języka angielskiego!
 • bezpłatny kurs komputerowy + teczka, notes, długopis i pendrive!
 • kurs języka angielskiego kończy się egzaminem i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu TGLS!
 • kurs komputerowy kończy się egzaminem i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu ECCC!

POZIOMY ZAAWANSOWANIA KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

Początkujący:

A1 – Beginner 
A2 – Pre-Intermediate

Średniozaawansowany:

B1 – Intermediate 
B2 – Upper-Intermediate

Zaawansowany:

C1 – Advanced 

C2 – Proficient


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

KURS ANGIELSKIEGO:

 • Zajęcia 2 razy tygodniu w godz.: 17:00-20:15 (17:00-18:30 zajęcia, 18:30 - 18:45 przerwa, 18:45-  20:15 zajęcia). Zajęcia we wtorki i w czwartki lub w poniedziałki i środy. 
 • Planowane rozpoczęcie kursu: w chwili zebrania min. 12 osób na tym samym poziomie zaawansowania j. angielskiego
 • Kurs obejmuję łącznie 30 zajęć (łącznie 120 godzin lekcyjnych).
 • Miejsce kursu: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku ("Topolówka" III LO w Gdańsku).

KURS KOMPUTEROWY/INFORMATYCZNY:

 • Zajęcia 2 razy tygodniu w tygodniu w godz.: 17:00-20:15 lub 1 raz w tygodniu w soboty w godz. 9:00-15:30.
 • Rozpoczęcie kursu: po zakończeniu kursu j. angielskiego lub przed kursem, j. angielskiego.
 • Kurs obejmuję łącznie 20 zajęć/2 razy w tygodniu lub 10 zajęć/zajęcia w soboty (łącznie 80 godzin lekcyjnych).
 • Miejsce kursu: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku ("Topolówka" III LO w Gdańsku).


REKRUTACJA - ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU 

“Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu”  

Zgłaszając się do projektu wyrażasz chęć nabycia lub podwyższenia kompetencji kluczowych poprzez udział w kursie języka angielskiego i kursie informatycznym.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • oświadczenie o zatrudnieniu,
 • oświadczenie osoby biernej zawodowo - WYPEŁNIA JEDYNIE OSOBA BIERNA. UWAGA! Osoba bierna NIE MOŻE być osobą bezrobotną niezarejestrowaną i odwrotnie!
 • test językowy,
 • test komputerowy.

Oraz:

 • Ankiety potrzeb/usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami- WYPEŁNIAJĄ JEDYNIE OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI. Osoby z niepełnosprawnościami MUSZĄ dołączyć aktualne orzeczenie o niepełnoprawności.

Dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane osobom, które wyślą na adres biuro@profesjonalnytutoring.pl:

imię i nazwisko + nr tel., w tytule maila prosimy wpisać “bezpłatny kurs języka angielskiego”.

UWAGA!!! Dokumenty rekrutacyjne należy czytelnie uzupełnić i zeskanowane odesłać na adres: biuro@profesjonlanytutoring.pl


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! 

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!