Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring Bezpłatne kursy > Bezpłatny kurs języka angielskiego

Serdecznie zapraszamy na

BEZPŁATNY KURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY


Projekt realizowany jest w ramach 5 Osi priorytetowej Zatrudnienie Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.


Zapraszamy do kontaktu:

 501 605 240

 biuro@profesjonalnytutoring.pl


Z kursu mogą skorzystać osoby, które posiadają:

 • wykształcenie maksymalnie średnie,
 • status osoby pracującej w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej, 
 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego,
 • wiek 25 lat i więcej.

DODATKOWE KORZYŚCI:

Kurs kończy się egzaminem i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu TGLS.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu w poniedziałki i w środy, w godz.: 17:00-20:15.
 • Planowane rozpoczęcie kursu: 6 czerwca 2018 r. 
 • Kurs obejmuję 240 godzin lekcyjnych, łącznie 60 zajęć.
 • Miejsce kursu: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku ("Topolówka" III LO w Gdańsku).
 • Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie każdy z uczestników zobowiązany jest do zakupu na własny koszt 2 podręczników. Koszt 1 podręcznika z języka angielskiego to 60 zł. To jest jedyny koszt jaki ponosi uczestnik kursu.


ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU:

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie czytelnie wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
 • Oświadczenie uczestnika projektu,
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie,
 • Test,
 • Ankieta motywacyjna.

Oraz dostarczeniu:

 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli dotyczy).

Dokumenty rekrutacyjne zostaną wysłane osobom, które wyślą na adres biuro@profesjonalnytutoring.pl:

imię i nazwisko, telefon do kontaktu, w tytule maila prosimy wpisać “bezpłatny kurs języka angielskiego, średniozaawansowany”.


LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!!!