Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring Bezpłatne kursy > Bezpłatny kurs języka angielskiego


BEZPŁATNY KURS 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY


Projekt realizowany jest w ramach 5 Osi priorytetowej Zatrudnienie Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.


Zapraszamy do kontaktu:

 501 605 240

 biuro@profesjonalnytutoring.pl


BRAK WOLNYCH MIEJSC! 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A BEZPŁATNYM KURSEM J. ANGIELSKIEGO NAPISZ DO NAS WIADOMOŚĆ na biuro@profesjonalnytutoring.pl O TREŚCI: jestem zainteresowany/a bezpłatnym kursem j. angielskiego


JAK TYLKO POJAWI SIĘ OFERTA BEZPŁATNYCH KURSÓW ZOSTANIESZ POINFORMOWANY/A W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI!


Z kursu mogą skorzystać osoby, które posiadają:

  • wykształcenie maksymalnie średnie,
  • status osoby pracującej w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej, 
  • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego,
  • wiek 25 lat i więcej.

DODATKOWE KORZYŚCI:

Kurs kończy się egzaminem i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu TGLS.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  • Zajęcia 2 razy w tygodniu w poniedziałki i w środy, w godz.: 17:00-20:15.
  • Planowane rozpoczęcie kursu: 6 czerwca 2018 r. 
  • Kurs obejmuję 240 godzin lekcyjnych, łącznie 60 zajęć.
  • Miejsce kursu: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku ("Topolówka" III LO w Gdańsku).
  • Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie każdy z uczestników zobowiązany jest do zakupu na własny koszt 2 podręczników. Koszt 1 podręcznika z języka angielskiego to 60 zł. To jest jedyny koszt jaki ponosi uczestnik kursu.


ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU:

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A BEZPŁATNYM KURSEM J. ANGIELSKIEGO NAPISZ DO NAS WIADOMOŚĆ na biuro@profesjonalnytutoring.pl O TREŚCI: jestem zainteresowany/a bezpłatnym kursem j. angielskiego

JAK TYLKO POJAWI SIĘ OFERTA BEZPŁATNYCH KURSÓW ZOSTANIESZ POINFORMOWANY/A W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI!