Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring Bezpłatne kursy > Bezpłatny kurs komputerowyBEZPŁATNY KURS 
KOMPUTEROWY

CapsLock – kurs obsługi komputera dla osób 50+


Projekt realizowany jest w ramach 5 Osi priorytetowej Zatrudnienie Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.


Zapraszamy do kontaktu:

 501 605 240

 biuro@profesjonalnytutoring.pl


BRAK WOLNYCH MIEJSC! 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A BEZPŁATNYM KURSEM KOMPUTEROWYM NAPISZ DO NAS WIADOMOŚĆ na biuro@profesjonalnytutoring.pl O TREŚCI: jestem zainteresowany/a bezpłatnym kursem komputerowym

JAK TYLKO POJAWI SIĘ OFERTA BEZPŁATNYCH KURSÓW ZOSTANIESZ POINFORMOWANY/A W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI!Z kursu mogą skorzystać osoby, które:

 • pracują w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw lub podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych albo pozostają bez zatrudnienia,
 • zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 • są osobami w wieku 50 lat i więcej, 
 • korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych poza czasem i miejscem pracy,
 • z własnej woli zainteresowane są przystąpieniem do egzaminów i uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Base.

Kurs polecamy w szczególności osobom o niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie). Osoby o niskich kwalifikacjach zostaną przyjęte na kurs w pierwszej kolejności!


DODATKOWE KORZYŚCI:

Kurs kończy się egzaminem i możliwością uzyskania międzynarodowego Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL Base.


Kurs obejmuje 4 moduły:

 1. Podstawy pracy z komputerem.
 2. Podstawy pracy w sieci.
 3. Przetwarzanie tekstów.
 4. Arkusze kalkulacyjne.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

IV GRUPA - BRAK MIEJSC, REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu w poniedziałki i w czwartki w godz.: 17:00-20:15 (17:00-18:30 zajęcia, 18:30 - 18:45 przerwa, 18:45-  20:15 zajęcia).
 • Kurs obejmuję łącznie 30 zajęć
 • Miejsce kursu: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku ("Topolówka" III LO w Gdańsku).

I GRUPA - BRAK MIEJSC, REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu we wtorki i w czwartki w godz.: 17:00-20:15 (17:00-18:30 zajęcia, 18:30 - 18:45 przerwa, 18:45-  20:15 zajęcia).
 • Kurs obejmuję łącznie 30 zajęć.
 • Miejsce kursu: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku ("Topolówka" III LO w Gdańsku).

II GRUPA - BRAK MIEJSC, REKRUTACJA ZAKOŃCZONA  

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy, w godz.: 17:00-20:15 (17:00-18:30 zajęcia, 18:30 - 18:45 przerwa, 18:45-  20:15 zajęcia).
 • Kurs obejmuję łącznie 30 zajęć.
 • Miejsce kursu: II Liceum Ogólnokształcące w Sopocie, Al. Niepodległości 751

III GRUPA  - BRAK MIEJSC, REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu w godz.: 17:00-20:15 (17:00-18:30 zajęcia, 18:30 - 18:45 przerwa, 18:45-  20:15 zajęcia).
 • Kurs obejmuję łącznie 30 zajęć.
 • Miejsce kursu: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku ("Topolówka" III LO w Gdańsku).

ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU:

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A BEZPŁATNYM KURSEM KOMPUTEROWYM NAPISZ DO NAS WIADOMOŚĆ na biuro@profesjonalnytutoring.pl O TREŚCI: jestem zainteresowany/a bezpłatnym kursem komputerowym

JAK TYLKO POJAWI SIĘ OFERTA BEZPŁATNYCH KURSÓW ZOSTANIESZ POINFORMOWANY/A W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI!