Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring Bezpłatne kursy > Bezpłatny kurs języka niemieckiegoBEZPŁATNY KURS 
JĘZYKA NIEMIECKIEGO


Projekt realizowany jest w ramach 5 Osi priorytetowej Zatrudnienie Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.


Zapraszamy do kontaktu:

 501 605 240

 biuro@profesjonalnytutoring.pl


BRAK WOLNYCH MIEJSC! 

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A BEZPŁATNYM KURSEM J. NIEMIECKIEGO NAPISZ DO NAS WIADOMOŚĆ na biuro@profesjonalnytutoring.pl O TREŚCI: jestem zainteresowany/a bezpłatnym kursem j. niemieckiego


JAK TYLKO POJAWI SIĘ OFERTA BEZPŁATNYCH KURSÓW ZOSTANIESZ POINFORMOWANY/A W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI!Z kursu mogą skorzystać osoby, które posiadają:

 • wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne,
 • status osoby pracującej w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej,
 • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa pomorskiego,
 • wiek 25 lat i więcej.


DODATKOWE KORZYŚCI:

Kurs kończy się egzaminem i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu TGLS.


INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

I GRUPA - BRAK MIEJSC

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu we wtorki i w czwartki w godz.: 17:00-20:15 (17:00-18:30 zajęcia, 18:30 - 18:45 przerwa, 18:45-  20:15 zajęcia).
 • Kurs obejmuję łącznie 60 zajęć.
 • Miejsce kursu: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku ("Topolówka" III LO w Gdańsku).
 • Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie każdy z uczestników zobowiązany jest do zakupu na własny koszt 2 podręczników (po jednym na każdy poziom). Koszt 1 podręcznika z języka niemieckiego to 45 zł. To jest jedyny koszt jaki ponosi uczestnik kursu.

II GRUPA -  BRAK MIEJSC

 • Zajęcia 2 razy w tygodniu w poniedziałki i środy, w godz.: 17:00-20:15.
 • Kurs obejmuję łącznie 240 godzin lekcyjnych/60 zajęć.
 • Miejsce kursu: Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Topolowa 7 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Gdańsku ("Topolówka" III LO w Gdańsku).
 • Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie każdy z uczestników zobowiązany jest do zakupu na własny koszt 2 podręczników (po jednym na każdy poziom). Koszt 1 podręcznika z języka niemieckiego to 45 zł. To jest jedyny koszt jaki ponosi uczestnik kursu.


ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU:

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A BEZPŁATNYM KURSEM J. NIEMIECKIEGO NAPISZ DO NAS WIADOMOŚĆ na biuro@profesjonalnytutoring.pl O TREŚCI: jestem zainteresowany/a bezpłatnym kursem j. niemieckiego

JAK TYLKO POJAWI SIĘ OFERTA BEZPŁATNYCH KURSÓW ZOSTANIESZ POINFORMOWANY/A W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI!