Firma Szkoleniowa Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring > Szkolenia otwarte > Delegowanie zadań i monitorowanie efektów

SZKOLENIE Z ORGANIZACJI PRACY


SZKOLENIE

DELEGOWANIE ZADAŃ I MONITOROWANIE EFEKTÓW


Skuteczny menedżer zdobywa produktywność z sił ludzkich. Wie, że nie można budować na słabościach. Żeby coś osiągnąć, trzeba spożytkować cały dostępny zasób sił - kolegów, przełożonych i swoich własnych".

Peter F. Drucker

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie zasad organizacji pracy w procesie delegowania zadań.
 • Wykorzystanie doświadczenia i zdolności pracowników.
 • Identyfikacja indywidualnego stylu delegowania.
 • Jak wykorzystać delegowanie pracy do podniesienia efektywności zarówno menedżerów, jak i pracowników?
 • Jak stworzyć efektywnej komunikacji i odpowiednią atmosferę w trakcie delegowania zadań?
 • Jak postępować w przypadku, gdy  pracownicy nie wywiązują się z powierzonych im zadań?
 • Jak zabezpieczyć się przed błędami i zagrożeniami ze strony pracowników, którym powierza się wykonanie pracy?

PROGRAM SZKOLENIA

1. Rola szefa w zespole.

 • Wyrobienie u podwładnych umiejętności strategicznego kierowania swoją pracą i własnym rozwojem.
 • Postawa przełożonego jako najistotniejszy czynnik tworzący identyfikację pracowników firmy. 
 • Określenie funkcji pełnionych przez Kierownika w zespole.

2. Składniki komunikacji Szefowskiej – jesteś zawsze na scenie.

 • Jak mówić, aby inni zrozumieli - odpowiedzialność nadawcy komunikatu?
 • Jak zrozumieć innych - odpowiedzialność odbiorcy komunikatu?
 • Błędy w komunikacji z podwładnymi i ich skutki.
 • Asertywność szefa.
 • Komunikat ja, zdarta płyta, dobre pytania. 

3. Czym jest expose Szefa?

 • Cele expose.
 • Sytuacje, kiedy możemy się odwołać do expose.

4. Kierownik delegujący – kompetencje.

 • Co to jest delegowanie zadań? – Delegowanie a wydawanie poleceń.
 • Znaczenie delegowania. 
 • Strefa delegowania zadań.
 • Identyfikacja indywidualnego stylu delegowania. 
 • Czy łatwiej wykonać dane zadania samemu – jak uniknąć syndromu Człowieka Orkiestry?
 • Obawy przed delegowaniem zadań:
 • Obawy o utratę swojej pozycji.
 • Wrażenie bycia niezastąpionym.
 • Jak wykorzystać delegowanie pracy do podniesienia efektywności zarówno Kierowników, jak i Pracowników?

5. Motywacyjna funkcja celu lub precyzyjnie określonego zadania.

 • Cechy dobrze sformułowanego celu.
 • Jak przekładać własne cele i swojego działu na cele dla swoich podwładnych?
 • Jak wyznaczać poziom trudności celu w zależności od specyfiki działu i poziomu dojrzałości pracownika?

6. Egzekwowanie i rozliczanie z zadań.

 • Kary i nagrody.
 • Dwa niezbędne aspekty rozliczania z zadań - stopień i jakość wykonania zadania oraz przyrost kompetencji, czyli jak je dobrze zrobiłeś, czego się nauczyłeś.
 • Mechanizmy komunikacyjne przydatne w przekazywaniu oceny podwładnym. Informacja zwrotna – podstawa zdrowych relacji przełożony – podwładny.
 • Potrzeba nagród i kar – cele kar i nagród.
 • Kiedy karać i kiedy nagradzać podwładnych?
 • W jaki sposób karać.
 • Pułapki podczas karania i negatywnych informacji zwrotnych.
 • Jak nagradzać?
 • Nagrody poza finansowe, które naprawdę motywują do lepszej pracy.
 • Schemat motywującego rozliczania z zadań.

MIEJSCE

 • szkolenie otwarte: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472
 • szkolenie zamknięte: w Państwa firmie / poza firmą

TERMIN

  10-11 kwietnia 2018 r.  9:00 -17:00


CENA 

 • szkolenie otwarte:   1 490 zł   
 • szkolenie zamknięte: cena szkolenia zamkniętego ustalana jest indywidualnie. Uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, a także od miejsca, w którym będzie prowadzone szkolenie.

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • udział w szkoleniu, 
 • komplet materiałów dydaktycznych,
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • catering (lunch oraz przerwy kawowe). 

ZGŁOSZENIA

Proszę wysłać na: biuro@profesjonalnytutoring.pl dane do wystawienia faktury pro forma. W tytule maila proszę wpisać: ZGŁOSZENIE - DELEGOWANIE ZADAŃ I MONITOROWANIE EFEKTÓW

lub kup bilet na: https://evenea.pl/imprezy/szkolenia/gdansk/delegow...


KONTAKT

biuro@profesjonalnytutoring.pl

 501 605 240