Firma Szkoleniowa Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring > Szkolenia otwarte > Twórcze rozwiązywanie problemów


SZKOLENIE

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

SZKOLENIE KREATYWNIE I TWÓRCZE Z ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW


„Formułowanie problemu jest częściej ważniejsze od jego rozwiązania, które może być wynikiem matematycznych lub doświadczalnych technik. Uświadomienie sobie nowych pytań i nowych możliwości, postrzeganie starych problemów z nowego punktu widzenia wymaga twórczej wyobraźni.”
Albert Einstein   


Zainwestuj w rozwój firmy lub własny rozwój.

Skorzystaj z naszych skutecznych szkoleń! 

 • Uczymy praktycznych umiejętności.
 • Korzystamy z nowoczesnych i skutecznych metod szkoleniowych.
 • Gwarantujemy profesjonalną kadrę trenerów i doskonałą organizację.

CELE SZKOLENIA:

 • Świadomie wzmacnianie u siebie oraz u współpracowników twórczego i kreatywnego podejścia do problemów.
 • Nabycie  świadomości, jak systemowo podejść do poprawy poziomu innowacyjności i kreatywności w swojej firmie, organizacji i instytucji.
 • Nabycie umiejętności przekazywania informacji oraz prezentowania na forum wypracowanych przez siebie idei w sposób sugestywny i  przekonywający.
 • Nauczenie się umiejętnie wykorzystywać technikę burzy mózgów w rozwiązywaniu problemów w biznesie
 • Otwarcie się na opinie i pomysły innych.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Dlaczego pomysły każdego z pracowników są tak ważne?

 • Uświadomienie roli, jaką odgrywa realizacja nowych pomysłów w rozwoju w mojej własnej karierze.
 • Przejawianie inicjatywy i wdrażanie własnych pomysłów jako najlepszy sposób na pozostanie cennym pracownikiem.
 • Konieczność stałego udoskonalania na rynku.

2. Fazy rozwiązywania problemu.

 • Poznanie metodologii pomocnej przy szukaniu rozwiązań problemu.
 • Definiowanie obszarów problemowych.
 • Analiza sytuacji z wielu punktów widzenia.
 • Matryca oceny rozwiązań.
 • Drzewko decyzyjne.
 • Operacjonalizacja zadań do wykonania.
 • Projektowanie ścieżki czasowej.
 • Wyznaczanie ścieżki krytycznej.

3. Uzyskiwanie akceptacji dla pomysłu współpracy ze strony szefa i współpracowników.

 • Wzięcie na siebie odpowiedzialności za wdrażanie pomysłu.
 • Trzy punkty widzenia czyli jakie są zalety i wady mojego pomysłu ze strony szefa lub kolegów.
 • Sposoby  prezentowania pomysłu ułatwiające zrozumienie jego idei i wyrażanie akceptacji.
 • Jak reagować na zastrzeżenia i wątpliwości osób przekonanych, aby nie "spalić" pomysłu.

4. Gdy nie wszystko gra, czyli jak konsekwentnie realizować przyjęte plany.

 • Konsekwentne wdrażanie pomysłów mimo napotykanych trudności.
 • Korygowanie planu realizacji.
 • Radzenie sobie z własnym zniechęceniem czy frustracją.

5. Techniki twórczego myślenia.

 • Poznanie metod twórczego myślenia.
 • Ćwiczenie umiejętności wykorzystywania technik dyscyplinowania myślenia podczas spotkań decyzyjnych.
 • Nabycie umiejętności planowania przebiegu spotkania tak by maksymalnie wykorzystać potencjał intelektualny uczestników.
 • Nabycie umiejętności definiowania problemów i odpowiedniego prezentowania danych, na których opierać się będzie praca grupy.
 • Metody twórczego myślenia – trening twórczości w oparciu o metodę E. De Bono.
 • Techniki łamania schematyczności w myśleniu.
 • Określanie celów i mierzalnych rezultatów spotkania.
 • Opracowanie agendy i metodologicznych założeń wykorzystania kreatywności grupy.
 • Elementy prezentacji i metody otwierania spotkań.
 • Przedstawianie danych i definiowanie problemów, którymi ma zająć się grupa.

MIEJSCE

 • szkolenie otwarte: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472
 • szkolenie zamknięte: w Państwa firmie / poza firmą

TERMIN

 • szkolenie otwarte: 19-20 marca 2020 r. (9:00 -17:00)
 • szkolenie zamknięte: wspólnie z Państwem ustalimy dogodny termin szkolenia

CENA 

 • szkolenie otwarte: 1 250 zł + VAT 23%
 • szkolenie zamknięte: cena szkolenia zamkniętego ustalana jest indywidualnie. Uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, a także od miejsca, w którym będzie prowadzone szkolenie.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO OBEJMUJE:

 • udział w szkoleniu, 
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • catering (lunch oraz całodzienne przerwy kawowe). 

ZGŁOSZENIA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Aby zagwarantować miejsce na szkoleniu prosimy:


FIRMY

O wysłanie na: biuro@profesjonalnytutoring.pl danych do wystawienia faktury pro forma. 

W tytule maila proszę wpisać: TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


OSOBY PRYWATNE

O wpłatę na konto: Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring

95 1140 2004 0000 3502 7623 4426

tytuł przelewu: TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

a następnie prosimy wysłać swoje imię, nazwisko i nr telefonu na adres:biuro@profesjonalnytutoring.pl 

w tytule @ proszę wpisać: TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW


KONTAKT

biuro@profesjonalnytutoring.pl

 501 605 240