Firma Szkoleniowa Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring > Szkolenia otwarte > Wystąpienia publiczne i autoprezentacja


SZKOLENIE

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I AUTOPREZENTACJA


”Nie wystarczy mówić do rzeczy. Trzeba mówić do ludzi.”

S.J.Lec


Zainwestuj w rozwój firmy lub własny rozwój.

Skorzystaj z naszych skutecznych szkoleń! 

 • Uczymy praktycznych umiejętności.
 • Korzystamy z nowoczesnych i skutecznych metod szkoleniowych.
 • Gwarantujemy profesjonalną kadrę trenerów i doskonałą organizację.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

 • Wyrobienie umiejętności przygotowywania profesjonalnych wystąpień publicznych.
 • Nauczenie sprawnego przekazywania informacji zróżnicowanym grupom odbiorców.
 • Poznanie sposobów angażowania słuchaczy w wystąpienia.
 • Nauczenie reagowania na sytuacje nieprzewidziane, komentarze i uwagi słuchaczy.
 • Praca nad emocjami i tremą.
 • Praca nad własną komunikacją niewerbalną w czasie prezentacji.
 • Uzyskanie fachowej informacji zwrotnej na temat swojej prezentacji.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Komunikacja z audytorium.

 • Podstawy komunikacji z grupą: procesy grupowe, style myślenia. Zaprezentowanie znaczenia wizerunku dla efektów pracy prezentera.
 • Nauczenie się rozpoznawania u siebie objawów tremy.
 • Poznanie prostych sposobów zapanowania nad niektórymi objawami zdenerwowania.
 • Pokazanie jak różne zachowania prezentera oddziałują na odbiorców.
 • Zrozumienie mechanizmów istotnych w pracy głosem i gestami / ruchem.
 • Sposoby angażowania słuchaczy w wystąpienie prezentera.
 • Radzenie sobie ze słuchaczami nadmiernie aktywnymi i nieprzyjaznymi.

Komunikacja werbalna

 • Prowadzenie dyskusji. Utrzymywanie uwagi audytorium - motywowanie do aktywnego słuchania. 
 • Słowa sterujące - operowanie językiem korzyści.
 • Wykorzystanie komunikatu zwrotnego 

Komunikacja niewerbalna

 • Gestykulacja. 
 • Postawa. 
 • Kontakt wzrokowy.
 • Głos i artykulacja.

2. Przygotowanie do prezentacji 

 • Pokazanie wagi wstępnych założeń dla efektywności prezentacji i samopoczucia prezentera.
 • Nauczenie ustalania istotnych założeń, priorytetów a następnie ścisłego trzymania się ich.
 • Poznanie sposobów na zróżnicowanie prezentacji pod względem metod i treści z uwzględnieniem różnego audytorium (prezentacje dla klienta wewnętrznego/ działów wewnętrznych/podległych pracowników  dla zwierzchników).
 • Ustalenie celu i harmonogramu prezentacji.
 • Dobór treści do założonego celu.
 • Budowa logicznej struktury ściśle związanej z realizowanym celem.
 • Określenie grupy docelowej oraz jej zainteresowań i dostosowanie do niej treści prezentacji.

3. Planowanie prezentacji, precyzyjny dobór treści.

 • Przygotowanie do pracy z precyzyjnym konspektem pozwalającym na zrealizowanie zaplanowanych założeń.
 • Nauczenie się sposobów na szybkie rozpoznanie oczekiwań i nastawień audytorium. 
 • Dostarczenie narzędzi pozwalających na przygotowanie ustrukturalizowanej prezentacji.
 • Przygotowywanie konspektu prezentacji.
 • Określanie kryteriów sukcesu, – czyli co jest dla nas ważne, dlaczego decydujemy się na prezentację i po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel.
 • Definiowanie adresatów prezentacji lub/i określanie ich oczekiwań i nastawień.
 • Dostosowanie treści prezentacji do różnych uczestników i ich oczekiwań.
 • Umiejętne unikanie niepotrzebnych dygresji.

4. Narzędzia pracy prezentera.

 • Pokazanie istotnych różnic w sposobie przygotowywania materiałów do prezentowania, dla siebie (notatki, przypomnienia) i słuchaczy (do rozdania) – zależnie od zaplanowanego celu prezentacji. 
 • Nauczenie wybierania rekwizytów i pomocy, które zwiększą zainteresowanie słuchaczy.
 • Poznanie konwencjonalnych i mniej konwencjonalnych metod prezentowania.
 • Materiały źródłowe (skąd czerpać inspirację do pisania materiałów, cytaty).
 • Materiały dla słuchaczy.
 • Materiały / notatki własne.
 • Rekwizyty.
 • Rzutnik, flipchart itp.
 • Celowe zarządzanie przestrzenią.

5. Trudne zmiany.

 • Pokazanie jak można dostosowywać prezentację do zmieniających się odbiorców  
 • Zlikwidowanie obawy przed koniecznością dokonywania zmian we wcześniej przygotowanym wystąpieniu.
 • Sytuacje awaryjne - prezentacje niezaplanowane.
 • Elastyczne reagowanie na potrzeby publiczności.
 • Dokonywanie zmian w ostatniej chwili i na bieżąco.

6. Ćwiczenie praktyczne prezentacji metodą Feedback by demonstration. 

 • Utrwalenie nabytej wiedzy i umiejętności.
 • Szlifowanie „niedoskonałości”.
 • Wspólna ocena pracy poszczególnych członków szkolenia poprzez informację zwrotną.


MIEJSCE

 • szkolenie otwarte: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472
 • szkolenie zamknięte: w Państwa firmie / poza firmą

TERMIN

 • szkolenie otwarte: 14-15 maja 2020 r., w godz.: 9:00 -17:00
 • szkolenie zamknięte: w wybranym przez Państwa terminie


CENA

 • szkolenie otwarte: 1 250 zł + VAT 23% 
 • szkolenie zamknięte: cena szkolenia zamkniętego ustalana jest indywidualnie. Uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, a także od miejsca, w którym odbędzie się szkolenie.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO OBEJMUJE:

 • udział w szkoleniu, 
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • catering (lunch oraz całodzienne przerwy kawowe). 

ZGŁOSZENIA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Aby zagwarantować miejsce na szkoleniu prosimy:


FIRMY

O wysłanie na: biuro@profesjonalnytutoring.pl danych do wystawienia faktury pro forma. 

W tytule maila proszę wpisać: WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I AUTOPREZENTACJA


OSOBY PRYWATNE

O wpłatę na konto: Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring

95 1140 2004 0000 3502 7623 4426

tytuł przelewu: WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I AUTOPREZENTACJA

następnie prosimy wysłać swoje imię, nazwisko i nr telefonu na adres: biuro@profesjonalnytutoring.pl 

w tytule @ proszę wpisać: WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I AUTOPREZENTACJA


KONTAKT

biuro@profesjonalnytutoring.pl

 501 605 240