SKUTECZNA METODA ROZWOJU

PROFESJONALNY TUTORING

Wszystkie osoby zainteresowane skuteczną metodą rozwoju zapraszamy do kontaktu:

 501 605 240

 biuro@profesjonalnytutoring.pl


Tutoring to niezwykła metoda, szczególnie skuteczna w rozwijaniu potencjału, odkrywaniu i wzmacnianiu mocnych stron i talentów oraz motywowaniu do działania. 


Polega na regularnych spotkaniach, indywidualnie przygotowanych dla każdego Klienta.

Tutoring to 8 spotkań, podczas których odbywa się praca nad wybranymi obszarami/wybranym obszarem rozwoju. Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. 


Efektem tutoringu jest odkrycie siebie, dzięki czemu wzrasta poczucie własnej wartości, co powoduje zdecydowanie większą pewność siebie.


Profesjonalny tutoring jest doskonałą formą rozwoju niezależnie od wieku.


Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem, potrafi trafnie rozpoznać potencjał osoby, z którą pracuje.

Tutor wykorzystuje konkretne narzędzia, metody i umiejętności, aby osiągnąć maksymalne wyniki. Ta forma pracy niesie ogromną satysfakcję.

Tutor zawsze indywidualnie dla każdego dobiera narzędzia, które pobudzają do otwartości, dzięki której wyzwalają się emocje, które prowadzą do wybrania właściwego kierunku rozwoju.


Podczas tutoringu można wyznaczyć ścieżkę rozwoju osobistego, zawodowego, społecznego lub naukowego. Tutor uważnie podchodzi do wyników pracy, motywuje do współpracy. W tutoringu znajduje się obopólną radość. Tutoring jest znakomitą metodą rozwijającą talenty i zainteresowania.


CO OFERUJE TUTORING:

  • wzrost poczucia własnej wartości, czego efektem jest większa pewność siebie,
  • zdobycie umiejętności wyznaczania i realizacji celów,
  • odkrywanie mocnych stron i zainteresowań,
  • rozwój potencjału,
  • rozwój talentów,
  • odkrywanie pasji,
  • skuteczną motywację do działania,
  • rozwój osobisty, zawodowy, naukowy i społeczny.

Tutoring opiera się na efektywnych metodach nauczania oraz narzędziach dobieranych indywidualnie dla każdego Klienta, dzięki czemu jest niezwykle skuteczny i satysfakcjonujący dla obu stron: tutora i osoby uczestniczącej w tutoringu.


MIEJSCE

Spotkania odbywają się w przyjaznym miejscu - w Akademii Świadomego Człowieka (Gdańsk Oliwa ul. Kaprów 3A/16, I piętro)


CENA

2 400 zł/8 spotkań


ZGŁOSZENIA

Prosimy o kontakt telefoniczny (tel. 501 605 240) lub przesłać na biuro@profesjonalnytutoring.pl: 

imię i nazwisko, nr telefonu. W tytule maila proszę wpisać: ZGŁOSZENIE - TUTORING.

Po przesłaniu do nas zgłoszenia @ skontaktujemy się z Tobą, aby ustalić dogodny dla Ciebie termin.


 501 605 240