PROFESJONALNY TUTORING 
- SPERSONALIZOWANA METODA ROZWOJU

niezwykle skuteczna w rozwijaniu potencjału,
odkrywaniu i wzmacnianiu mocnych stron i talentów
oraz motywowaniu do działania. 


TUTOR Joanna Krzywkowska

Należy do grona najlepszych akredytowanych tutorów w Polsce!

Od 18 lat związana z edukacją. 
Stale się rozwija, doskonali i inwestuje w siebie, ukończyła liczne kursy i szkolenia, posiada mi.in.: Akredytację Tutorską, Certyfikat Tutora, Certyfikat Praktyka Tutoringu, Certyfikat Trenera Biznesu, Certifiked International Professional Trainer/American Certification Instiute.

Założycielka i właścicielka Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring. Absolwentka ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej >>>


Proces tutoringu jest indywidualnie projektowany dla każdego Klienta i obejmuje:

 • 8 spotkań z tutorem, każde po 45-60 min., wg. wspólnie ustalonego harmonogramu.
 • indywidualną pracę tutora przed i po spotkaniach z Klientem.

Spotkania odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. 


Tutoring opiera się na psychologii pozytywnej* i 
neurodydaktyce**.
Efektem tutoringu jest rozwój świadomości, 
odkrycie siebie, dzięki czemu wzrasta 
poczucie własnej wartości.
Profesjonalny tutoring jest doskonałą formą rozwoju dla osób w każdym wieku.
Dzięki tutoringowi zdecydowanie zwiększysz swoją pewność siebie!


Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem, potrafi trafnie rozpoznać potencjał osoby, z którą pracuje. 

Tutor wykorzystuje wiedzę m.in. z zakresu psychologii pozytywnej, neurodydaktyki, dobiera takie narzędzia i metody pracy, aby osiągnąć maksymalne wyniki. Ta forma pracy niesie ogromną satysfakcję.

Tutoring jest niezwykle skuteczny, ponieważ tutor indywidualnie dla każdego Klienta projektuje proces tutoringu. Wybierając odpowiednie metody pracy pobudza do rozwoju świadomości, otwartości, dzięki temu wyzwalają się emocje, które doprowadzają do wybrania właściwego kierunku rozwoju.

Podczas tutoringu można wyznaczyć ścieżkę rozwoju osobistego, zawodowego, społecznego lub naukowego.

Tutor z uważnością podchodzi do Klienta i motywuje do współpracy.

W tutoringu znajduje się obopólną radość. 


JAKIE KORZYŚCI NIESIE I CO OFERUJE TUTORING

 • rozwój świadomości,
 • wzrost poczucia własnej wartości, większa pewność siebie,
 • zdobycie umiejętności wyznaczania i realizacji celów,
 • odkrywanie mocnych stron i zainteresowań,
 • rozwój potencjału,
 • rozwój talentów,
 • odkrywanie pasji,
 • skuteczną motywację do działania,
 • rozwój osobisty, zawodowy, naukowy i społeczny.

* psychologia pozytywna

dziedzina psychologii zajmująca się podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia, a także męstwem oraz cnotami ludzkimi.

Nauki psychologiczne poświęcały tradycyjnie wiele uwagi na badanie negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (lęki, stres, depresja, itp.), pozostawiając na marginesie badanie aspektów pozytywnych, jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście. Ostatecznym impulsem dla powstania dziedziny zwanej psychologią pozytywną były prace prof. Martina Seligmana z University of Pennsylvania, byłego przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów.

Źródłem inspiracji dla psychologii pozytywnej są Arystotelesoraz przedstawiciele tzw. psychologii humanistycznej Abraham MaslowCarl Rogers/

Nowoczesna psychologia pozytywna różni się od swych historycznych poprzedników tym, że stosuje metodę naukową, a więc jej odkrycia są naukowo weryfikowalne. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin psychologii >>>

Psychologia pozytywna pomoże Ci odkryć Twoje możliwości https://pieknoumyslu.com/psychologia-pozytywna-odk...

Psychologia pozytywna http://opsychologii.pl/psychologia-pozytywna.html

Co psychologia pozytywna mówi o szczęściu? https://zwierciadlo.pl/psychologia/co-psychologia-...

** neurodydaktyka, czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi

Neurodydaktyka – dyscyplina zajmująca się zastosowaniem wiedzy z zakresu neurobiologii w doskonaleniu procesu dydaktycznego – jest dzisiaj projektem o ogromnym znaczeniu. Nauczanie zgodne z zasadami funkcjonowania mózgu.

Wiedza na temat pracy mózgu jest z powodzeniem wykorzystywana do zrozumienia tego, co z innej perspektywy jest niezrozumiałe. Może pozwolić na eliminowanie błędów, poprawienie wydajności procesu dydaktycznego i komfortu, w jakim się odbywa.


MIEJSCE

Spotkania odbywają się w przyjaznych miejscach:


CENA 

OSOBIŚCIE
3 198 zł brutto

2 600 zł netto

 PRZEZ SKYPE
2 398 zł brutto

1 950 zł netto

Cena obejmuje cały proces tutoring, który jest indywidualnie projektowany dla każdego Klienta:

 • 8 spotkań z tutorem, każde po 45-60 min., wg. wspólnie ustalonego harmonogramu. 
 • Około 4 miesięczny proces tutoringu, w przypadku spotkań co dwa tygodnie, około  2 miesiące w przypadku spotkań raz w tygodniu.
 • Indywidualną pracę projektową tutora przed i po spotkaniach z Klientem.


ZGŁOSZENIA I KONTAKT

Wszystkie osoby zainteresowane skuteczną metodą rozwoju - tutoringiem zapraszamy do kontaktu:

 • tel.: 501 605 240 
 • e-mail: biuro@profesjonalnytutoring.pl /imię i nazwisko, nr telefonu. W tytule maila proszę wpisać: ZGŁOSZENIE - TUTORING/.

Po przesłaniu do nas zgłoszenia @ skontaktujemy się z Tobą, ustalimy dogodny termin spotkań i prześlemy umowę.