Firma Szkoleniowa Centrum Rozwoju > Warsztaty > Komunikacja międzyludzka


WARSZTATY 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM

Warsztat nakierowany na zdobycie jednej z najważniejszych kompetencji – umiejętności komunikacji interpersonalnej. Doświadczysz praktycznej wiedzy i ćwiczeń ukierunkowanych na sztukę zadawania właściwych pytań, pozyskiwania i przetwarzania informacji. 


Zajęcia mają charakter warsztatowy. Trener wykorzystuje takie techniki pracy z grupą, jak: praktyczne zadania grupowe, dyskusje, opisy sytuacji i przypadków, scenki, case study.


Zmiana dotychczasowych zachowań wymaga doświadczania, praktycznego udziału w zmianie. 

To właśnie robimy na warsztatach.


Dzięki warsztatom KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA:

 • nauczysz się, w jaki sposób komunikować, aby być zrozumianym,
 • otrzymasz narzędzia umożliwiające efektywną komunikację z innymi ludźmi,
 • poznasz bariery komunikacyjne i ich wpływ na przekazywaną treść,
 • dowiesz się jakie są zasady efektywnego słuchania,
 • poznasz metody na precyzowanie komunikatów, a także na oddzielanie faktów od interpretacji.

PROGRAM

1. Efektywne słuchanie.

 • Zasada umiejętnego słuchania

2. Sztuka zadawania pytań.

 • Informacja - zdobywanie i jej przetwarzanie
 • Bariery i przeszkody w komunikacji.
 • Konstruowanie właściwych pytań.

3. Fakty a interpretacje.

 • Najnowsza wiedza o mózgu w kontekście tworzenia interpretacji.
 • Skupienie na faktach.

4. Bariery w komunikacji i precyzja komunikatów.

 • Bariery i przeszkody w komunikacji.
 • Parafraza.
 • Odzwierciedlenie.
 • Klaryfikacje.

5. Asertywne wyrażanie uczuć.

 • Asertywność - czym jest?
 • Asertywna odmowa.
 • Asertywna krytyka.
 • Mapa asertywności.


TERMIN

 • szkolenie otwarte: 4 marca 2020 r. (9:00 -17:00)
 • szkolenie zamknięte: wspólnie z Państwem ustalimy dogodny termin szkolenia

CENA

 • szkolenie otwarte: 710 zł + VAT 23% 
 • szkolenie zamknięte: cena szkolenia zamkniętego ustalana jest indywidualnie. Uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, a także od miejsca, w którym będzie prowadzone szkolenie.

CENA WARSZTATÓW OBEJMUJE:

 • udział w warsztatach,
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w warsztatach,
 • catering (lunch oraz całodzienna przerwa kawowa).

MIEJSCE

 • szkolenie otwarte: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472
 • szkolenie zamknięte: w Państwa firmie / poza firmą

ZGŁOSZENIA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Aby zagwarantować miejsce na szkoleniu prosimy:

FIRMY o wysłanie na: biuro@profesjonalnytutoring.pl danych do wystawienia faktury pro forma. 

W tytule maila proszę wpisać: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

OSOBY PRYWATNE o wpłatę na konto:Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring

95 1140 2004 0000 3502 7623 4426

tytuł przelewu: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

następnie prosimy wysłać swoje imię, nazwisko i nr telefonu na adres:biuro@profesjonalnytutoring.pl 

w tytule @ proszę wpisać: KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA


KONTAKT

biuro@profesjonalnytutoring.pl

   501 605 240