Firma Szkoleniowa Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring Warsztaty z rozwoju osobistego > Work-Life Balance


WARSZTATY 

WORK-LIFE BALANCE

CZYLI JAK BALANSOWAĆ POMIĘDZY ŻYCIEM ZAWODOWYM I OSOBISTYM 

W ZGODZIE ZE SOBĄ I OTOCZENIEM

W dzisiejszym, pędzącym świecie coraz trudniej jest "złapać" stan równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Rosnące oczekiwania innych wobec nas oraz nas samych wobec siebie sprawiają, że przyspieszamy w codzienności zapominając o tym co jest dla nas ważne, daje spełnienie i prowadzi do szczęścia. 


Brak równowagi prowadzi do poważnych konsekwencji zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. 

Stan równowagi znakomicie odzwierciedla metafora akrobaty, który idąc po linie stale przechyla się z prawa na lewo i z lewa na prawo próbując złapać równowagę. Kiedy czuje, że wychylił się zbytnio w jedną stronę i grozi mu upadek natychmiast łapie równowagę, przechylając się w przeciwnym kierunku. Akrobata tylko przez krótką chwilę jest na środku liny. Łapanie balansu to jedyny sposób na pozostawanie w środkowym punkcie. 


Czy istnieje coś takiego jak stan równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym? Jak go osiągnąć? Czym się kierować? Jaki ma wpływ na naszą codzienność osobistą i zawodową?   

Na te pytania i wiele innych nurtujących Ciebie pytań znajdziesz odpowiedz podczas tego szkolenia.


KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Dzięki warsztatom WORK-LIFE BALANCE firma kierująca swoich pracowników może liczyć na:

 • zwiększenie efektywności pracowników, poprzez wzrost ich zaangażowania, zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • poprawę relacji interpersonalnych pracowników,
 • poprawę atmosfery w środowisku pracy,
 • zmniejszenie poziomu stresu pracowników w codziennym funkcjonowaniu,
 • zmniejszenie ryzyka i wpływ na profilaktykę wypalenia zawodowego pracowników,
 • ograniczenie ryzyka związanego z rotacją pracowników.

CELE:

 • pogłębienie wiedzy uczestników nt. definicji work-life balance i work-life integrity,
 • stworzenie przestrzeni do zatrzymania się i przyjrzenia się swoim strategiom działania,
 • zwiększenie świadomości w obszarze wagi równowagi w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku zawodowym jak i osobistym,
 • zidentyfikowanie barier w drodze do osiągnięcia równowagi,
 • zrozumienie wpływu braku równowagi na efektywność w pracy, w kontakcie ze współpracownikami i Klientami,
 • pobudzenie uczestników do poszukiwania własnej definicji równowagi życiowej,
 • zwiększenie świadomości wpływu równowagi na wypalenie zawodowe,
 • wypracowanie "zdrowych" nawyków funkcjonowania w równowadze oraz możliwości ich wdrożenia w codzienność osobistą i zawodową,
 • poprawa osobistej efektywności uczestników w pracy.

METODOLOGIA:

 • ćwiczenia indywidualne oraz grupowe,
 • case study,
 • film szkoleniowy,
 • prezentacja multimedialna,
 • dyskusja moderowana,
 • gry energetyzujące/relaksujące,
 • mini wykłady trenera,
 • praca z kartami coachingowymi.

PROGRAM

Program szkolenia opiera się na pracy warsztatowej. Dzięki temu uczestnicy biorą aktywny udział w dyskusjach, dzielą się swoim doświadczeniem, biorą czynny udział w ćwiczeniach.

Dodatkowym atutem formy warsztatowej jest informacja zwrotna oraz rekomendacja ścieżki dalszego rozwoju jaką uczestnicy otrzymują od trenera i pozostałych członków grupy.

Warsztat ma wartość transformacyjną. To oznacza, że zmiana w uczestnikach może zachodzić nie tylko na poziomie zachowań, ale również na poziomie wartości i przekonań.


DZIEŃ I

1. WSTĘP I RUNDA ZAPOZNAWCZA:

 • sprawy organizacyjne,
 • zbudowanie atmosfery komfortu pracy.

2. WPROWADZENIE DO TEMATU: MOJA RÓWNOWAGA:

 • autodiagnoza z uwzględnieniem indywidualnych wartości i potrzeb,
 • wizualizacja stanu "idealnego" i konfrontacja z rzeczywistością.

3. WORK-LIFE BALANCE DEFINICJE:

 • definicja tradycyjna,
 • definicja współczesna,
 • osobista definicja trenera.

4. KONSEKWENCJE ZACHWIANIA BALANSU W ŻYCIU:

 • przyczyny wypalenia zawodowego i pracoholizmu,
 • symptomy wypalenia zawodowego i pracoholizmu.

5. CZEGO POTRZEBUJEMY PODCZAS DROGI DO ŻYCIA W RÓWNOWADZE:

 • piramida potrzeb A. Maslowa i jej związek z równowagą w życiu,
 • wstęp do nowego wzorca zaspokajania potrzeb wg. Tony'ego Schwartza.

6. PRACA W DOMU CZY DOM W PRACY:

 • sieć wzajemnych powiązań życia zawodowego i osobistego,
 • łączyć czy oddzielać pracę od życia osobistego - konsekwencje dokonanych wyborów.

7. KIM JESTEM:

 • moja tożsamość a jej wpływ na work-life balance,
 • autodiagnoza i dobre praktyki.

8. PODSUMOWANIE I DNIA:

 • wnioski z doświadczeń,
 • omówienie zadania domowego.


DZIEŃ II

1. PODSUMOWANIE TREŚCI Z DNIA I:

 • refleksje uczestników - runda,
 • program drugiego dnia warsztatu.

2. NIE MAM NA TO WPŁYWU:

 • mój wpływ na wprowadzanie balansu i równowagi do codziennego życia,
 • narzędzia do pracy z poczuciem odpowiedzialności i poczuciem wpływu.

3. CZAS I JEGO WZGLĘDNE POJĘCIE:

 • co ma czas do work-life balance?
 • wybrane techniki zarządzania osobistą efektywnością, wg. metodologii Getting Things Done Davida Allena oraz Zen to DONE Leo Babauta,
 • technologia jako wsparcie zarządzania sobą w czasie.

4. ROLA NAWYKU WE WPROWADZANIU ZMIAN:

 • czym jest nawyk i jak powstaje,
 • jak wspierać wprowadzanie do codzienności nawyków związanych z work-life balance.

5. MOJA RÓWNOWAGA:

 • powrót do autodiagnozy i konfrontacja z wcześniejszą definicją.

6. PODSUMOWANIE SZKOLENIA:

 • stworzenie indywidualnego planu wprowadzenia zmian na drodze do równowagi,
 • runda podsumowująca,
 • ewaluacja szkolenia.


TERMIN

 • szkolenie otwarte: 7-8 kwietnia 2020 r. , w godz. 9:00 -17:00
 • szkolenie zamknięte: we wskazanym przez Państwa terminie


CENA

 • szkolenie otwarte: 1 880 zł + VAT 23%
 • szkolenie zamknięte: cena szkolenia zamkniętego ustalana jest indywidualnie. Uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, a także od miejsca, w którym będzie prowadzone szkolenie.

CENA SZKOLENIA OTWARTEGO OBEJMUJE:

 • udział w warsztatach,
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiały dydaktyczne oraz teczka, notes i długopis)
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w warsztatach,
 • catering (obiad oraz przerwa kawowa dostępna non stop).

MIEJSCE

 • szkolenie otwarte: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472
 • szkolenie zamknięte: w dogodnym dla Państwa miejscu (w Państwa firmie / poza firmą)

ZGŁOSZENIA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!

Aby zagwarantować miejsce na szkoleniu prosimy:

FIRMY
O wysłanie na: biuro@profesjonalnytutoring.pl danych do wystawienia faktury pro forma. W tytule maila proszę wpisać: WORK-LIFE BALANCE

OSOBY PRYWATNE
O wpłatę na konto:
Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring
95 1140 2004 0000 3502 7623 4426
tytuł przelewu: WORK-LIFE BALANCE
A następnie wysłać swoje imię, nazwisko i nr telefonu na adres:biuro@profesjonalnytutoring.pl
W tytule @ proszę wpisać:
WORK-LIFE BALANCE


KONTAKT

biuro@profesjonalnytutoring.pl

 501 605 240