AgilePM® Foundation

agile pm

AgilePM® Foundation to międzynarodowy standard, metodyka zarządzania projektami oparta o podejście zwinne do zarządzania projektami – szczególne zastosowanie znajduje w projektach gdzie budżet i zakres projektu mogą się znacznie zmieniać i tworzą środowisko pozwalające na zarządzanie takimi zmianami. Polecany i szczególnie popularny zwłaszcza w IT, wywodzi się zresztą ze sfery usług developerskich  – programowania.

AgilePM® Foundation – międzynarodowy standard, metodyka zarządzania projektami oparta o podejście zwinne do zarządzania projektami – szczególne zastosowanie znajduje w projektach gdzie budżet i zakres projektu mogą się znacznie zmieniać i tworzą środowisko pozwalające na zarządzanie takimi zmianami. 

Polecany i szczególnie popularny zwłaszcza w IT, wywodzi się zresztą ze sfery usług developerskich  – programowania.

Szczególnie polecany kierunek certyfikacji dla osób zarządzających projektami w działach IT, testerów, deweloperów, ale również dla osób nadzorujących prace projektowe, współpracujących z działami IT oraz odbierających prace działów IT. Obecnie najszybciej rosnąca gałąź certyfikacji z dziedziny zarządzania projektami na świecie – staje się standardem już nie tylko w środowisku IT ale także w dużych korporacjach i nawet urzędach. Zwinne zarządzanie projektami stanowi obecnie niezbędne uzupełnienie nawet przy projektach zarządzanych klasycznie.

Najnowsza odsłona metodyki AgilePM® (Agile Project Management), to wersja 2.0. Jest to metodyka zwinnego zarządzania projektami. Fundamentem, w oparciu o który stworzono AgilePM® jest metodyka DSDM (ang. Dynamic Systems Development Method), posiadająca blisko 20-letnie doświadczenie w zwinnym zarządzaniu projektami. AgilePM® to przede wszystkim zmiana, otwartość na zmiany, proponowanie zmian w celu otrzymania tego, czego klient naprawdę potrzebuje (nawet, jeśli jest to rozbieżne z tym, co pierwotnie zostało zamówione). Można to osiągnąć poprzez lepsze i dokładniejsze zrozumienie prawdziwych potrzeb klienta i wspólne opracowanie rozwiązania, które na nie odpowie. 

AgilePM® stosuje podejście do zarządzania projektami, w którym to Sponsor projektu, poprzez oddelegowane dedykowanej osoby z biznesu, nie tylko komunikuje się każdego dnia z zespołem wytwórczym, ale również aktywnie współpracuje z nim będąc jego częścią. To pozwala na szybsze podejmowanie decyzji oraz promuje współpracę, wspólne rozwiązywanie zagadnień projektowych i precyzyjne doprecyzowanie wymagań (w oparciu o funkcje a nie jedynie cechy produktów) na bieżąco wraz z postępem projektu. Zapobiega to sytuacjom, w których wszelkie detale zostają dopracowane na samym początku według koncepcji BDUF (ang. Big Design Up Front). AgilePM® promuje tzw. EDUF (ang. Enough Design Up Front), czyli wystarczający opis wymagań na początku projektu.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z najważniejszymi założeniami metodyki AgilePM®, strukturą procesów, pojęciami. Poznają wszystkie role, produkty i techniki metodyki. Zakres wiadomości przekazywany na szkoleniu przygotowuje uczestników do egzaminu na certyfikat AgilePM® Foundation w najnowszej wersji.

Szkolenie trwa 2 dni na poziomie Foundation i obejmuje zajęcia w formie wykładów oraz ćwiczenia praktyczne. Językiem wykładowym jest język polski. Materiały i ćwiczenia są w języku polskim. Szkolenie uzyskało akredytację AgilePM® Group Ltd., a stosowana terminologia zgodna jest z najnowszym glosariuszem zatwierdzonym przez APMG i przygotowuje do egzaminu AgilePM® Foundation w języku polskim.

KORZYŚCI I ZALETY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA METODYKI AgilePM®:

 • Lepsze i dokładniejsze zrozumienie potrzeb klienta. Dostarczanie tego, co klient potrzebuje, a nie tylko tego, co klient początkowo zamówił. (Poznajmy definicję wartości KLIENTA i wspólnie opracujmy wymagania, nie bazujmy tylko na oczekiwaniach klienta, które mogą różnić się od prawdziwych potrzeb. Określmy funkcje produktów ponad ich cechy i kryteria akceptacji.)
 • Nieustanna, codzienna współpraca biznesu z członkami zespołów wytwórczych. (codzienne, 15-minutowe spotkania)
 • Stosowanie komunikacji wizualnej w postaci prototypów, makiet, modeli w celu wizualizacji wizji końcowego produktu dla biznesu. (Pokaż mi a zobaczę, przetestuję, przemyślę i ocenię. Jeśli nie spróbuję, to nie będę wiedział, czy to jest to, czego szukam i czego potrzebuję.)
 • Przyrostowe (inkrementalne) dostarczanie kluczowych wymagań w realnych, krótkich odstępach czasowych, pozwalając na dostarczanie produktów zawsze na czas. (Krótszy horyzont, mniejsze ryzyko, a w konsekwencji bezpieczeństwo projektu i inwestycji.)
 • Wielozadaniowe zespoły wytwórcze, złożone z osób technicznych i biznesowych. (Połączmy siły, przyspieszmy komunikację. Współpracujmy [przywództwo], nie delegujmy [zarządzanie].)
 • Zwiększona efektywność zespołów wytwórczych. (Mniej biurokracji, więcej kreatywności.)
 • Jasna i czytelna współpraca między biznesem, a zespołami wytwórczymi. (Nie sam nadzór w postaci raportowania i mierzenia postępów.)

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:

 • Zdobycie wiedzy na temat procesów, produktów, ról, korzyści i wyzwań w metodyce AgilePM® Foundation.
 • Poznanie cyklu życia projektu prowadzonego zgodnie z AgilePM® Foundation.
 • Poznanie różnic w podejściach zwinnych a podejściach klasycznych.
 • Przygotowanie się do certyfikacji AgilePM® Foundation.

PROGRAM

DZIEŃ I

 1. Czym jest Zwinne Zarządzanie Projektem? 
 • Uproszczone i złożone podejścia do zarządzania projektami na przykładzie wybranych metodyk
 • Manifest Agile  
 • Którą metodę Agile zastosować?
 1. Filozofia, Pryncypia i Zmienne Projektowe.
 • AgilePM® – Podstawy  
 • Filozofia Agile 
 • 8 Pryncypiów AgilePM®
 • Filozofia i zasady – najważniejsze wskazówki
 1. Przygotowanie do odniesienia sukcesu.
 • Czynniki sukcesu w projekcie Agile 
 • Kwestionariusz metody projektu (PAQ). Ćwiczenie – praktyczne zastosowanie PAQ
 1. Proces DSDM 
 • Omówienie cyklu życia projektu AgilePM®

Przedstawienie cyklu życia projektu na przykładzie konkretnego projektu.

 1. Ludzie – Role i obowiązki DSDM
 • Wszystkie role i obowiązki – ogólne omówienie  
 • Role z Poziomu Projektu 
 • Role z Poziomu SDT 
 • Role wspierające

Ćwiczenie – role biznesowe w projekcie.

 1. Produkty DSDM
 • Produkty – podsumowanie 
 • Produkty fazy Przed Projektem 
 • Produkty fazy Wykonalność oraz Podstawy 
 • Produkty fazy Rozwoju Ewolucyjnego oraz Wdrożenie

Omówienie pracy do samodzielnego wykonania.

DZIEŃ II

 1. Gra edukacyjna: „Agile Game – Agile Warrior”
 2. Kluczowe praktyki – stosowanie priorytetów i  timeboxów 
 • Omówienie techniki priorytetyzacji MoSCoW 
 • Timeboxing 
 • Stosowanie Timeboxów – szerszy kontekst 
 • Codzienne Zbiorki 

Wskazówki jak dobrze poprowadzić Codzienną Zbiórkę.

 1. Planowanie i kontrola w cyklu życia projektu 
 • Faza Poprojektowa 
 • Produkty fazy Poprojektowej 
 • Konfiguracja cyklu życia – przykłady 
 • Cykl życia – najważniejsze wskazówki

Ćwiczenie estymowania przy użyciu techniki Planning Poker.

 1. Inne praktyki: 
 • Warsztaty Facylitowane 
 • Modelowanie 
 • Rozwój Iteracyjny 

Zastosowanie modelowania na konkretnych przykładach.

METODY PRACY WYKORZYSTYWANE PODCZAS SZKOLENIA:

 • wykład wspierany prezentacją multimedialną,
 • wizualizowanie zagadnień na flipcharcie,
 • ćwiczenia praktyczne indywidualne,
 • ćwiczenie praktyczne w grupie,
 • pytania podsumowujące,
 • dyskusje,
 • gra edukacyjna,
 • praca samodzielna uczestnika w domu.

TERMIN

SZKOLENIE OTWARTE: 24-25 września 2020 r., w godz. 9:00-16:30

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:w dowolnie wybranym przez Państwa terminie

MIEJSCE

SZKOLENIE OTWARTE: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: w wybranym przez Państwa miejscu – u Państwa w siedzibie / po za siedzibą / wyjazdowe – polskie lub zagraniczne). 

CENA

 • SZKOLENIE OTWARTE:
  1 390 zł
   + VAT 23% / 1 osoba
 • EGZAMIN (przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe): 1 150 zł + VAT 23% / 1 osoba

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • udział 1 osoby w szkoleniu, 
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiały dydaktyczne, teczka, notes, długopis),
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • catering (lunch oraz całodzienne przerwy kawowe). 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: 
Cena  ustalana jest indywidualnie. Obejmuje analizę potrzeb szkoleniowych a także indywidualnie przygotowany program. Cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, a także od miejsca, w którym się odbędzie (u Państwa w siedzibie / po za siedzibą / wyjazdowe – polskie lub zagraniczne). 

EGZAMIN

Egzamin AgilePM® Foundation to test jednokrotnego wyboru, składający się z 50 pytań. Do zdania egzaminu wymagane jest uzyskanie 50%, czyli co najmniej 25 punktów (z 50 możliwych). Za każdą poprawną odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Egzamin trwa 40 minut i jest dostępny w języku polskim lub angielskim. Nie ma ujemnych punktów za błędne odpowiedzi i punktowy wynik egzaminu nie jest prezentowany na certyfikacie. 
Certyfikat AgilePM® Foundation jest bezterminowy.

Egzamin na poziomie Foundation odbywa się w ostatnim dniu szkolenia.

PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU NIE JEST OBOWIĄZKOWE, KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OTRZYMA CERTYFIKAT UKOŃCZENIA SZKOLENIA, JEDNAK Z UWAGI NA RANGE CERTYFIKATU MIĘDZYNARODOWEGO, KTÓRY OTRZYMUJĄ OSOBY ZDAJĄCE EGZAMIN SERDECZNIE ZACHĘCAMY!

ZGŁOSZENIA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Aby zagwarantować miejsce na szkoleniu prosimy:

FIRMY
O wysłanie na: biuro@profesjonalnytutoring.pl danych do wystawienia faktury pro forma. W tytule maila proszę wpisać: AgilePM® Foundation

OSOBY PRYWATNE
O wpłatę na konto:
Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring
95 1140 2004 0000 3502 7623 4426
tytuł przelewu: AgilePM® Foundation
A następnie prosimy wysłać swoje imię, nazwisko i nr telefonu na adres: biuro@profesjonalnytutoring.pl 
W tytule @ proszę wpisać: AgilePM® Foundation

KONTAKT

e-mail: biuro@profesjonalnytutoring.pl

tel.: 501 605 240

Brak możliwości komentowania.