PRINCE2® Foundation

prince 2

PRINCE2™ Foundation jest metodyką zarządzania projektami opartą na najlepszych i ciągle aktualizowanych standardach oraz doświadczeniach z tej dziedziny. Metodyka PRINCE2™ posiada uniwersalny charakter i da się zastosować do każdego typu projektu w każdej organizacji. W Polsce i na świecie zyskuje coraz większą popularność stając się najpopularniejszym standardem w Europie.

PRINCE2™ jest metodyką zarządzania projektami opartą na najlepszych i ciągle aktualizowanych standardach oraz doświadczeniach z tej dziedziny. 

Metodyka PRINCE2™ posiada uniwersalny charakter i da się zastosować do każdego typu projektu w każdej organizacji. 

W Polsce i na świecie zyskuje coraz większą popularność stając się najpopularniejszym standardem w Europie.

Szkolenie trwa 3 dni i kończy się akredytowanym przez AXELOS egzaminem.

Szkolenie akredytowane pokrywa wszystkie wymagane obszary sylabusa na poziomie egzaminu PRINCE2 Foundation. Szkolenie poza obowiązkowymi tematami, wynikającymi z akredytacji, składa się z szeregu ćwiczeń utrwalających i praktycznych. Kolejną formą używaną w czasie kursów są dyskusje na temat projektów, bądź wybranych aspektów projektów realizowanych przez uczestników szkolenia.

Warto wspomnieć, że w ramach szkolenia są rozwiązywane przykładowe egzaminy PRINCE2 Foundation.

W czasie szkolenia jest rozgrywana gra edukacyjna – „PRINCE2 Game: Wielkie Dionizje”. Rozgrywka rozpoczyna się od wprowadzenia do gry: poznanie celu, fabuły i zasady; następnie przeprowadzenie rozgrywki i na zakończenie zebranie doświadczeń uczestników i wyciąganie wniosków z rozgrywki. W czasie gry przeniesiemy się z uczestnikami do świata Starożytnej Grecji, pozwalając na osobiste odkrywanie zasad i mechanizmów zarządzania projektami. Doświadczenia z rozgrywki zostaną wykorzystane przez trenera do pokazania uczestnikom powodów stosowania systematycznego podejścia do zarządzania projektami. Będą też podstawą do poznania i zrozumienia reguł i zasad rządzących metodyką PRINCE2.

KORZYŚCI

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • znał podstawową terminologię metodyki,
 • znał zasady prowadzenia projektu zgodnie z PRINCE2™,
 • rozumiał korzyści płynące dla organizacji ze stosowania metodyką PRINCE2™,
 • wiedział, w jaki sposób można dostosować metodykę do projektu i organizacji,
 • wiedział jak zdefiniować zarządzanie ryzykiem, jakością, zmianą i komunikacją w projekcie,
 • miał wiedzę na co zwrócić szczególną uwagę podczas rozpoczynania projektu,
 • miał świadomość, co jeszcze można zrobić w organizacji, by skuteczniej i bezpieczniej osiągać korzyści ze zrealizowanych projektów,
 • dzięki Grze PRINCE2™Game Wielkie Dionizje będzie miał praktyczne odniesienie do mechanizmów projektowych.

DLA KOGO JEST SZKOLENIE?

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

 • chcą rozpocząć poznawanie metodyki PRINCE2(poznać zasady, terminologię, podstawy),
 • są zainteresowane wprowadzeniem metodyki do swoich organizacji,
 • chcą dowiedzieć się, jakie są korzyści płynące z zarządzania projektami,
 • chcą upewnić się, czy PRINCE2pasuje do ich organizacji,
 • myślą o byciu Kierownikiem Projektu,
 • zostały zaintrygowane stwierdzeniem część projektów kończy się niepowodzeniem, ponieważ zaczęła się od porażki!

PROGRAM

Program szkolenia obejmuje następujące tematy:

 1. Przegląd metodyki PRINCE2.
 2. Gra szkoleniowa: PRINCE2Game Wielkie Dionizje
 3. Organizacja.
 4. Uzasadnienie Biznesowe.
 5. Proces Przygotowanie Projektu.
 6. Proces Inicjowanie Projektu.
 7. Plany
 8. Jakość.
 9. Ryzyko.
 10. Proces Zarządzanie Końcem Etapu.
 11. Postępy.
 12. Proces Sterowanie Etapem.
 13. Zmiana.
 14. Proces Zarządzanie Dostarczaniem Produktów.
 15. Proces Zamykanie Projektu.
 16. Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem.
 17. Omówienie wskazówek dla osób przystępujących do egzaminu PRINCE2
 18. Dwa próbne egzaminy PRINCE2Foundation wraz z wyjaśnieniami.

EGZAMIN

Egzamin PRINCE2 Foundation daje możliwość uzyskania oficjalnego certyfikatu wydawanego przez AXELOS „PRINCE2 Foundation”. Certyfikat jest międzynarodowym poświadczeniem wiedzy merytorycznej w zakresie stosowania metody PRINCE2 w zarządzaniu projektami i jest wydawany bezterminowo.

Przebieg egzaminu PRINCE2 Foundation

 • Egzamin ma formę testu wyboru (1 z 4) zawierającego 75 pytań.
 • Aby zdać egzamin należy pozytywnie odpowiedzieć na 35 pytań
 • Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.
 • Egzamin można zdawać w języku polskim lub w języku angielskim.
 • W trakcie testu zabronione jest posługiwanie się jakimikolwiek pomocami.

Egzamin odbywa się w ostatnim dniu szkolenia.

TERMIN

SZKOLENIE OTWARTE: 28-30 września 2020 r., w godz. 9:00-16:30

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: w dowolnie wybranym przez Państwa terminie

MIEJSCE

SZKOLENIE OTWARTE: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: w wybranym przez Państwa miejscu – u Państwa w siedzibie / po za siedzibą / wyjazdowe – polskie lub zagraniczne). 

CENA

 • SZKOLENIE OTWARTE:
  1 590 zł
   + VAT 23% / 1 osoba
 • EGZAMIN (przystąpienie do egzaminu nie jest obowiązkowe): 1 150 zł + VAT 23% / 1 osoba

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • udział 1 osoby w szkoleniu, 
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiały dydaktyczne, teczka, notes, długopis),
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • catering (lunch oraz całodzienne przerwy kawowe). 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Cena  ustalana jest indywidualnie. Obejmuje analizę potrzeb szkoleniowych a także indywidualnie przygotowany program. Cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, a także od miejsca, w którym się odbędzie (u Państwa w siedzibie / po za siedzibą / wyjazdowe – polskie lub zagraniczne). 

ZGŁOSZENIA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Aby zagwarantować miejsce na szkoleniu prosimy:

FIRMY
O wysłanie na: biuro@profesjonalnytutoring.pl danych do wystawienia faktury pro forma. W tytule maila proszę wpisać: AgilePM™ Foundation

OSOBY PRYWATNE
O wpłatę na konto:
Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring
95 1140 2004 0000 3502 7623 4426
tytuł przelewu: PRINCE2™ Foundation
A następnie prosimy wysłać swoje imię, nazwisko i nr telefonu na adres: biuro@profesjonalnytutoring.pl 
W tytule @ proszę wpisać: PRINCE2™ Foundation

KONTAKT

e-mail: biuro@profesjonalnytutoring.pl

tel.: 501 605 240

Brak możliwości komentowania.