Skuteczna komunikacja w organizacji

Szkolenie SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI skierowane jest do wszystkich osób pragnących zwiększyć swoją skuteczność działania poprzez zwiększenie efektywności własnej komunikacji interpersonalnej. W szczególności  przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać skuteczne sposoby komunikowania się z innymi w sytuacjach, które do tej pory wydawały się trudne, a nawet beznadziejne.

Wielu przedsiębiorców uważa, że do sprawnego funkcjonowania firmy i stworzenia dobrego wizerunku marki, potrzebne są jedynie odpowiednie działania marketingowo-reklamowe. Wewnętrzne życie przedsiębiorstwa schodzi na dalszy plan. Tymczasem, aby realizować jak największe zamówienia i jak najlepiej sprostać oczekiwaniom klientów, potrzebna jest fachowa i solidna komunikacja wewnątrz firmy.

KORZYŚCI

Dzięki udziale w szkoleniu SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI NASTĄPI:

 • wzrost wiedzy w pełnym zakresie komunikacji,
 • rozwój umiejętności oraz budowanie postawy otwartej, autentycznej komunikacji.
 • poznanie narzędzi oraz modeli strukturyzujących proces komunikacji w trudnych sytuacjach, co przekłada się na łatwe zastosowanie nabytych umiejętności w praktyce zawodowej,
 • rozwój świadomości i wpływu komunikacji na wzmacnianie lub wygaszanie przekonań rozmówcy,
 • rozwój umiejętności świadomego zarządzania sobą oraz budowania autentycznych relacji zawodowych w grupie i zespole.

CELE SZKOLENIA

Kluczowym celem szkolenia jest poprawa efektywności komunikacji interpersonalnej w Firmie. 

 • Kształtowanie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
 • Poprawa jakości komunikacji i współpracy.
 • Tworzenie pozytywnego nastawienia do zmian.
 • Wzrost odpowiedzialności pracowników za swoją pracę. 
 • Poznanie i rozwinięcie technik usprawniających umiejętności komunikowania się ze współpracownikami.
 • Rozwinięcie umiejętności skutecznego porozumiewania się z osobami o różnym sposobie bycia i zachowania.
 • Poznanie zasad tworzenia kanałów komunikacji wewnętrznej dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

PROFIL UCZESTNIKA

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób pragnących zwiększyć swoją skuteczność działania poprzez zwiększenie efektywności własnej komunikacji interpersonalnej.

W szczególności  przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać skuteczne sposoby komunikowania się z innymi w sytuacjach, które do tej pory wydawały się trudne, a nawet beznadziejne. Przeznaczone dla każdego, kto chce by ludzie go słuchali, bo tego chcą, a nie muszą.

Szkolenie dedykowane jest dla osób mających w firmie wpływ na komunikację wewnętrzną i zapewnienie prawidłowego dostępu do informacji, a także osób, odpowiadających za efektywną obsługę klienta, czyli dla:

 • menedżerów każdego szczebla, 
 • kierowników działów komunikacji, kierowników działów,
 • wszystkich pracowników, którzy pracują w jednej jednostce organizacyjnej w firmie,
 • wszystkich pracowników, którzy pracują w jednym zespole, dziale, firmie,
 • osób, które są zaangażowane we wspólny projekt, zadanie,
 • osób obsługujących klientów.

PROGRAM

 1. Podstawy komunikacji.
 • Co to jest komunikacja.
 • Komunikacja jako proces.
 • Bariery skutecznego komunikowania.
 1. Jak usprawnić komunikację – elementy komunikacji werbalnej.  
 • Na czym polega umiejętności słuchania.
 • Sztuka zadawania pytań.
 •  
 • Zasady komunikacji asertywnej.
 • Rola konstruktywnej reakcji zwrotnej.
 • Diagnoza własnego stylu komunikowania się i jego wpływu na relacje z innymi.
 1. Jak usprawnić komunikację – elementy komunikacji niewerbalnej.
 • Podstawowe kody – postawa, gesty, wzrok, ton głosu.
 • Podstawowe błędy popełniane podczas kontaktu.
 1. Komunikacja a role zespołowe.
 • Role w zespole według Balbina.
 • Moja rola w zespole.
 • Typ osobowości a komunikacja w dziale, zespole, grupie projektowej.
 1. Wpływ komunikacji na obsługę Klienta.
 • Typologia moich Klientów.
 • Dostosowanie komunikatów do poszczególnych typów osobowości.
 • Trudny klient – jak sobie radzić.
 • Nastawienie warunkiem skutecznej komunikacji.
 • Powody reklamacji i skarg klientów.
 1. Komunikacja wewnętrzna – rodzaje.  
 • Przekazywanie informacji.
 • Komunikacja ustna i pisemna.
 • Komunikacja pionowa i pozioma.
 • Komunikacja w zespole.
 • Komunikacja formalna i nieformalna.
 • Komunikacja przez telefon.
 • Komunikacja wewnętrzna, a komunikacja zewnętrzna.
 • Prowadzenie prezentacji, spotkań, narad itp.

TERMIN

SZKOLENIE OTWARTE: 10-11 września 2020 r., w godz. 9:00-16:30

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: w dowolnie wybranym przez Państwa terminie

MIEJSCE

SZKOLENIE OTWARTE: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: w wybranym przez Państwa miejscu – u Państwa w siedzibie / po za siedzibą / wyjazdowe – polskie lub zagraniczne). 

CENA

SZKOLENIE OTWARTE:
1 250 zł
 + VAT 23% / 1 osoba

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • udział 1 osoby w szkoleniu, 
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiały dydaktyczne, teczka, notes, długopis),
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • catering (lunch oraz całodzienne przerwy kawowe). 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Cena  ustalana jest indywidualnie. Obejmuje analizę potrzeb szkoleniowych a także indywidualnie przygotowany program. Cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, a także od miejsca, w którym się odbędzie (u Państwa w siedzibie / po za siedzibą / wyjazdowe – polskie lub zagraniczne). 

ZGŁOSZENIA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Aby zagwarantować miejsce na szkoleniu prosimy:

FIRMY
O wysłanie na: biuro@profesjonalnytutoring.pl danych do wystawienia faktury pro forma. W tytule maila proszę wpisać: SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

OSOBY PRYWATNE
O wpłatę na konto:
Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring
95 1140 2004 0000 3502 7623 4426
tytuł przelewu: SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI
A następnie prosimy wysłać swoje imię, nazwisko i nr telefonu na adres: biuro@profesjonalnytutoring.pl 
W tytule @ proszę wpisać: SKUTECZNA KOMUNIKACJA W ORGANIZACJI

KONTAKT

e-mail: biuro@profesjonalnytutoring.pl

tel.: 501 605 240

Brak możliwości komentowania.