Szkolenia z tutoringu

PODSTAWY TUTORINGU

TUTOR PRACA Z PASJĄ

PODSTAWY TUTORINGU

Szkolenie uświadamiające czym jest tutoring, a przede wszystkim jakie niesie korzyści, czym charakteryzuje się skuteczny tutor, jak wygląda proces tutoringu,  a także jakie są narzędzia tutoringu i jak wygląda dokumentacja w tutoringu.

Szkolenie skierowane do wszystkich osób, które są zainteresowane poznaniem tutoringu.

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą mogli świadomie podjąć decyzję, czy chcą się dalej rozwijać
i szkolić w obszarze tutoringu.

PROGRAM

 • Wprowadzenie do tutoringu
 • Korzyści z bycia tutorem
 • Skuteczny tutor
 • Tutoring jako proces
 • Dokumentacja w tutoringu
 • Narzędzia stosowane w tutoringu

CENA SZKOLENIA: 2 400zł /1 grupa do 14 osób

Szkolenie trwa 6 godzin lekcyjnych.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu grupy do 14 osób,
 • przygotowanie programu dopasowanego do potrzeb grupy,
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiały dydaktyczne, teczka, notes
  i długopis) dla każdego uczestnika szkolenia,
 • imienny certyfikat dla każdego uczestnika szkolenia.

TUTOR - PRACA Z PASJĄ

Celem szkolenia jest wyposażanie uczestników szkolenia w wiedzę o tutoringu oraz konkretne narzędzia, metody i umiejętności ich praktycznego wykorzystania zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę i umiejętności do prowadzenia indywidualnych sesji tutoringowych oraz dowiedzą się jak wykorzystać tutoring w pracy z grupą.

Znacząca korzyścią dla uczestników szkolenia jest ich własny rozwój, ponieważ podczas szkolenia sami na sobie doświadczają efektów tutoringu.  

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą potrafili skutecznie rozwijać samoświadomość podopiecznego, rozpoznać jego potencjał, odkrywać i wzmacniać jego mocne strony, talenty, pasje, dowiedzą się jak skutecznie realizować cele, a przede wszystkim jak budować pewność siebie.

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrekcji i kierowników placówek edukacyjnych, nauczycieli, ale również dla pedagogów, psychologów, coachów, mentorów, doradców, terapeutów, którzy chcą wzmocnić autorytet nauczyciela, a także zapobiec wypaleniu zawodowemu.

Szkolenie skierowane jest dla osób, którym zależy na  zwiększeniu przyjemność i satysfakcji z pracy.

PROGRAM

Dzień 1

•      Wprowadzenie do tutoringu

•      Profil kluczowych kompetencji tutora

•      Kodeks etyczny i postawa tutora

8 godz.

Dzień 2

•      Relacje tutoringowe

•      Organizacja procesu tutoringu

•      Metody i formy pracy tutoringowej

8 godz.

Dzień 3

•      Neurodydaktyka w pracy nauczyciela

•      Diagnozowanie w tutoringu

8 godz.

Dzień 4

•      Trening umiejętności tutoringowych

8 godz.

Dzień 5

•      Trening umiejętności tutoringowych

8 godz.

Dzień 6

•      Wykorzystanie tutoringu w pracy z grupą

8 godz.

CENA SZKOLENIA: 9 600 zł /1 grupa do 14 osób

Szkolenie trwa 48 godzin/ 6 dni szkoleniowych po 8 godzin lekcyjnych.

Cena obejmuje:

 • udział w szkoleniu grupy do 14 osób,
 • przygotowanie programu dopasowanego do potrzeb grupy,
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiały dydaktyczne, teczka, notes
  i długopis) dla każdego uczestnika szkolenia,
 • imienny certyfikat dla każdego uczestnika szkolenia.

TRENER/TUTOR

Najlepszy tutor

Joanna Krzywkowska

TRENER    –     TUTOR     –     WYKŁADOWCA

Od 18 lat związana z edukacją. 

Stale się rozwija, doskonali i inwestuje w siebie, ukończyła liczne kursy i szkolenia, posiada mi.in.: Akredytację Tutorską, Certyfikat Tutora, Certyfikat Praktyka Tutoringu, Certyfikat Trenera Biznesu, Certifiked International Professional Trainer/American Certification Instiute.

Założycielka i właścicielka Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring>>>

Należy do grona najlepszych akredytowanych tutorów w Polsce!

Brak możliwości komentowania.