Tutoring

PROFESJONALNY TUTORING - SPERSONALIZOWANA METODA ROZWOJU

niezwykle skuteczna w budowaniu pewności siebie i rozwijaniu samoświadomości, a także w odkrywaniu i wzmacnianiu potencjału, mocnych stron i talentów oraz uświadamia jak można siebie skutecznie motywować.

Proces tutoringu jest indywidualnie projektowany
dla każdego Klienta i obejmuje:

 • 8 spotkań z tutorem, każde po 45-60 min., wg. wspólnie ustalonego harmonogramu, co tydzień lub raz na dwa tygodnie, osobiście lub online,

 • indywidualną pracę tutora przed i po spotkaniach z Klientem,

 • praca “domowa” Klienta / opcjonalnie.

TUTOR (Z ŁACINY OPIEKUN)

Tutor (z łaciny – opiekun) to ktoś, kto potrafi pokierować rozwojem, potrafi trafnie rozpoznać potencjał osoby z którą pracuje. 
Tutor wykorzystuje wiedzę m.in. z zakresu psychologii pozytywnej, neurodydaktyki. Dobiera takie narzędzia i metody pracy, aby osiągnąć maksymalne wyniki. Ta forma pracy niesie ogromną satysfakcję.

Tutor z uważnością podchodzi do Klienta i motywuje do współpracy. 

Najlepszy tutor
TUTOR
Joanna Krzywkowska

Należy do grona najlepszych akredytowanych tutorów w Polsce!
Od 18 lat związana z edukacją. 
Stale się rozwija, doskonali i inwestuje w siebie, ukończyła liczne kursy i szkolenia, posiada mi.in.: Akredytację Tutorską, Certyfikat Tutora, Certyfikat Praktyka Tutoringu, Certyfikat Trenera Biznesu, Certifiked International Professional Trainer/American Certification Instiute. Założycielka i właścicielka Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring. >>> 

Tutoring bazuje na psychologii pozytywnej*
i neurodydaktyce**.
Efektem tutoringu jest rozwój świadomości.
Odkrycie siebie.
Wzrost poczucia własnej wartości.
Profesjonalny tutoring jest doskonałą formą rozwoju dla osób w każdym wieku.
Dzięki tutoringowi nauczysz się jak budować pewność siebie!

TUTORING JEST NIEZWYKLE SKUTECZNY

Tutor indywidualnie dla każdego Klienta projektuje proces tutoringu. Wybiera odpowiednie metody pracy, dzięki którym pobudza do rozwoju samoświadomości, otwartości. Dzięki doświadczaniu podczas tutoringu Klient uświadamia sobie swoją moc samozamorządzania oraz w jaki sposób funkcjonuje.

Podczas tutoringu można wyznaczyć ścieżkę rozwoju osobistego, zawodowego, społecznego lub naukowego.

 W tutoringu znajduje się obopólną radość. 

JAKIE KORZYŚCI NIESIE I CO OFERUJE TUTORING

 • rozwój samoświadomości
 • wzrost poczucia własnej wartości
 • zdecydowanie większa pewność siebie
 • rozwiniecie umiejętności odkrywania siebie
 • zarządzanie sobą w zgodzie ze sobą
 • zdobycie umiejętności wyznaczania i realizacji celów
 • odkrycie mocnych stron i zainteresowań
 • rozwój potencjału
 • rozwój talentów
 • odkrywanie pasji
 • rozwój osobisty, zawodowy, naukowy i społeczny.

Dzięki tutoringowi nauczysz się jak budować pewność siebie w każdym wybranym przez Ciebie obszarze.

MIEJSCE

Spotkania odbywają się w przyjaznych miejscach:

 • O4 Flow | O4 Coworking | Olivia Business Centre (Gdańsk Oliwa, Al. Grunwaldzka 472B)

 • Akademia Świadomego Człowieka (Gdańsk Oliwa, ul. Kaprów 3A/16, I piętro)

 • Sopocka Pracownia Otwarta (Sopot Kamienny Potok)

 • lub w innym wspólnie ustalonym miejscu na terenie Trójmiasta.

Zapraszamy również na TUTORING ONLINE (przez Skype/Messenger...)

CENA

OSOBIŚCIE
3 198 zł brutto (2 600 zł netto)

ONLINE
2 398 zł brutto (1 950 zł netto)

Cena obejmuje:

 • idywidualnie przygotowany proces dla każdego Klienta,
 • 8 spotkań z tutorem, każde po 45-60 min., wg. wspólnie ustalonego harmonogramu,
 • około 4 miesięczny proces tutoringu, w przypadku spotkań co dwa tygodnie, około 2 miesiące w przypadku spotkań raz w tygodniu.
 • Indywidualną pracę projektową tutora przed i po spotkaniach z Klientem.

ZGŁOSZENIA I KONTAKT

Wszystkie osoby zainteresowane skuteczną metodą rozwoju – profesjonalnym tutoringiem zapraszamy do kontaktu:

 • tel.: 501 605 240
 • e-mail: biuro@profesjonalnytutoring.pl 

* psychologia pozytywna

dziedzina psychologii zajmująca się podłożem dobrego samopoczucia i szczęścia, a także męstwem oraz cnotami ludzkimi.
Nauki psychologiczne poświęcały tradycyjnie wiele uwagi na badanie negatywnych i patologicznych aspektów życia człowieka (lęki, stres, depresja, itp.), pozostawiając na marginesie badanie aspektów pozytywnych, jak kreatywność, inteligencja emocjonalna, humor, mądrość, szczęście. Ostatecznym impulsem dla powstania dziedziny zwanej psychologią pozytywną były prace prof. Martina Seligmana z University of Pennsylvania, byłego przewodniczącego Amerykańskiego Stowarzyszenia Psychologów.
Źródłem inspiracji dla psychologii pozytywnej są Arystoteles, oraz przedstawiciele tzw. psychologii humanistycznej Abraham Maslow, Carl Rogers. Nowoczesna psychologia pozytywna różni się od swych historycznych poprzedników tym, że stosuje metodę naukową, a więc jej odkrycia są naukowo weryfikowalne. Jest to jedna z najszybciej rozwijających się obecnie dziedzin psychologii.

** neurodydaktyka

czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi
Neurodydaktyka – dyscyplina zajmująca się zastosowaniem wiedzy z zakresu neurobiologii w doskonaleniu procesu dydaktycznego – jest dzisiaj projektem o ogromnym znaczeniu. Nauczanie zgodne z zasadami funkcjonowania mózgu.
Wiedza na temat pracy mózgu jest z powodzeniem wykorzystywana do zrozumienia tego, co z innej perspektywy jest niezrozumiałe. Może pozwolić na eliminowanie błędów, poprawienie wydajności procesu dydaktycznego i komfortu, w jakim się odbywa.

Brak możliwości komentowania.