Twórcze rozwiązywanie problemów

TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

„Formułowanie problemu jest częściej ważniejsze od jego rozwiązania, które może być wynikiem matematycznych lub doświadczalnych technik. Uświadomienie sobie nowych pytań i nowych możliwości, postrzeganie starych problemów z nowego punktu widzenia wymaga twórczej wyobraźni.” Albert Einstein 

CEL

 • Świadome wzmacnianie u siebie oraz u współpracowników twórczego i kreatywnego podejścia do problemów.
 • Nabycie  świadomości, jak systemowo podejść do poprawy poziomu innowacyjności i kreatywności w swojej firmie, organizacji i instytucji.
 • Nabycie umiejętności przekazywania informacji oraz prezentowania na forum wypracowanych przez siebie idei w sposób sugestywny i  przekonywający.
 • Nauczenie się umiejętnie wykorzystywać technikę burzy mózgów w rozwiązywaniu problemów w biznesie
 • Otwarcie się na opinie i pomysły innych.

PROGRAM

1. Dlaczego pomysły każdego z pracowników są tak ważne?

 • Uświadomienie roli, jaką odgrywa realizacja nowych pomysłów w rozwoju w mojej własnej karierze.
 • Przejawianie inicjatywy i wdrażanie własnych pomysłów jako najlepszy sposób na pozostanie cennym pracownikiem.
 • Konieczność stałego udoskonalania na rynku.

2. Fazy rozwiązywania problemu.

 • Poznanie metodologii pomocnej przy szukaniu rozwiązań problemu.
 • Definiowanie obszarów problemowych.
 • Analiza sytuacji z wielu punktów widzenia.
 • Matryca oceny rozwiązań.
 • Drzewko decyzyjne.
 • Operacjonalizacja zadań do wykonania.
 • Projektowanie ścieżki czasowej.
 • Wyznaczanie ścieżki krytycznej.

3. Uzyskiwanie akceptacji dla pomysłu współpracy ze strony szefa i współpracowników.

 • Wzięcie na siebie odpowiedzialności za wdrażanie pomysłu.
 • Trzy punkty widzenia czyli jakie są zalety i wady mojego pomysłu ze strony szefa lub kolegów.
 • Sposoby  prezentowania pomysłu ułatwiające zrozumienie jego idei i wyrażanie akceptacji.
 • Jak reagować na zastrzeżenia i wątpliwości osób przekonanych, aby nie “spalić” pomysłu.

4. Gdy nie wszystko gra, czyli jak konsekwentnie realizować przyjęte plany.

 • Konsekwentne wdrażanie pomysłów mimo napotykanych trudności.
 • Korygowanie planu realizacji.
 • Radzenie sobie z własnym zniechęceniem czy frustracją.

5. Techniki twórczego myślenia.

 • Poznanie metod twórczego myślenia.
 • Ćwiczenie umiejętności wykorzystywania technik dyscyplinowania myślenia podczas spotkań decyzyjnych.
 • Nabycie umiejętności planowania przebiegu spotkania tak by maksymalnie wykorzystać potencjał intelektualny uczestników.
 • Nabycie umiejętności definiowania problemów i odpowiedniego prezentowania danych, na których opierać się będzie praca grupy.
 • Metody twórczego myślenia – trening twórczości w oparciu o metodę E. De Bono.
 • Techniki łamania schematyczności w myśleniu.
 • Określanie celów i mierzalnych rezultatów spotkania. 
 • Opracowanie agendy i metodologicznych założeń wykorzystania kreatywności grupy.
 • Elementy prezentacji i metody otwierania spotkań.
 • Przedstawianie danych i definiowanie problemów, którymi ma zająć się grupa.

TERMIN

SZKOLENIE OTWARTE: 29-30 września 2020 r., w godz. 9:00-16:30

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: w dowolnie wybranym przez Państwa terminie

MIEJSCE

SZKOLENIE OTWARTE: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: w wybranym przez Państwa miejscu – u Państwa w siedzibie / po za siedzibą / wyjazdowe – polskie lub zagraniczne). 

CENA

SZKOLENIE OTWARTE:
1 250 zł
 + VAT 23% / 1 osoba

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • udział 1 osoby w szkoleniu, 
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiały dydaktyczne, teczka, notes, długopis),
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • catering (lunch oraz całodzienne przerwy kawowe). 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Cena  ustalana jest indywidualnie. Obejmuje analizę potrzeb szkoleniowych a także indywidualnie przygotowany program. Cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, a także od miejsca, w którym się odbędzie (u Państwa w siedzibie / po za siedzibą / wyjazdowe – polskie lub zagraniczne). 

ZGŁOSZENIA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Aby zagwarantować miejsce na szkoleniu prosimy:

FIRMY
O wysłanie na: biuro@profesjonalnytutoring.pl danych do wystawienia faktury pro forma. W tytule maila proszę wpisać: TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

OSOBY PRYWATNE
O wpłatę na konto:
Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring
95 1140 2004 0000 3502 7623 4426
tytuł przelewu: TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
A następnie prosimy wysłać swoje imię, nazwisko i nr telefonu na adres: biuro@profesjonalnytutoring.pl 
W tytule @ proszę wpisać: TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

KONTAKT

e-mail: biuro@profesjonalnytutoring.pl

tel.: 501 605 240

Brak możliwości komentowania.