Work-life balance

work life balance

Warsztaty WORK-LIFE BALANCE dadzą Tobie odpowiedz na nurtujące Ciebie pytania. Czy istnieje coś takiego jak stan równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym? Jak go osiągnąć stan równowagi? Czym się kierować? Jaki ma wpływ na naszą codzienność osobistą i zawodową?

W dzisiejszym, pędzącym świecie coraz trudniej jest “złapać” stan równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Rosnące oczekiwania innych wobec nas oraz nas samych wobec siebie sprawiają, że przyspieszamy w codzienności zapominając o tym co jest dla nas ważne, daje spełnienie i prowadzi do szczęścia. 

Brak równowagi prowadzi do poważnych konsekwencji zarówno w sferze osobistej jak i zawodowej. 

Stan równowagi znakomicie odzwierciedla metafora akrobaty, który idąc po linie stale przechyla się z prawa na lewo i z lewa na prawo próbując złapać równowagę. Kiedy czuje, że wychylił się zbytnio w jedną stronę i grozi mu upadek natychmiast łapie równowagę, przechylając się w przeciwnym kierunku. Akrobata tylko przez krótką chwilę jest na środku liny. Łapanie balansu to jedyny sposób na pozostawanie w środkowym punkcie. 

Czy istnieje coś takiego jak stan równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym? Jak go osiągnąć? Czym się kierować? Jaki ma wpływ na naszą codzienność osobistą i zawodową?   

Na te pytania i wiele innych nurtujących Ciebie pytań znajdziesz odpowiedz podczas tego szkolenia.

KORZYŚCI

Dzięki warsztatom WORK-LIFE BALANCE firma kierująca swoich pracowników może liczyć na:

 • zwiększenie efektywności pracowników, poprzez wzrost ich zaangażowania, zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • poprawę relacji interpersonalnych pracowników,
 • poprawę atmosfery w środowisku pracy,
 • zmniejszenie poziomu stresu pracowników w codziennym funkcjonowaniu,
 • zmniejszenie ryzyka i wpływ na profilaktykę wypalenia zawodowego pracowników,
 • ograniczenie ryzyka związanego z rotacją pracowników.

CELE

 • pogłębienie wiedzy uczestników nt. definicji work-life balance i work-life integrity,
 • stworzenie przestrzeni do zatrzymania się i przyjrzenia się swoim strategiom działania,
 • zwiększenie świadomości w obszarze wagi równowagi w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku zawodowym jak i osobistym,
 • zidentyfikowanie barier w drodze do osiągnięcia równowagi,
 • zrozumienie wpływu braku równowagi na efektywność w pracy, w kontakcie ze współpracownikami i Klientami,
 • pobudzenie uczestników do poszukiwania własnej definicji równowagi życiowej,
 • zwiększenie świadomości wpływu równowagi na wypalenie zawodowe,
 • wypracowanie “zdrowych” nawyków funkcjonowania w równowadze oraz możliwości ich wdrożenia w codzienność osobistą i zawodową,
 • poprawa osobistej efektywności uczestników w pracy.

PROGRAM

Program szkolenia opiera się na pracy warsztatowej. Dzięki temu uczestnicy biorą aktywny udział w dyskusjach, dzielą się swoim doświadczeniem, biorą czynny udział w ćwiczeniach.

Dodatkowym atutem formy warsztatowej jest informacja zwrotna oraz rekomendacja ścieżki dalszego rozwoju jaką uczestnicy otrzymują od trenera i pozostałych członków grupy.

Warsztat ma wartość transformacyjną. To oznacza, że zmiana w uczestnikach może zachodzić nie tylko na poziomie zachowań, ale również na poziomie wartości i przekonań.

DZIEŃ I

 1. WSTĘP I RUNDA ZAPOZNAWCZA:
 • sprawy organizacyjne,
 • zbudowanie atmosfery komfortu pracy.
 1. WPROWADZENIE DO TEMATU: MOJA RÓWNOWAGA:
 • autodiagnoza z uwzględnieniem indywidualnych wartości i potrzeb,
 • wizualizacja stanu “idealnego” i konfrontacja z rzeczywistością.
 1. WORK-LIFE BALANCE DEFINICJE:
 • definicja tradycyjna,
 • definicja współczesna,
 • osobista definicja trenera.
 1. KONSEKWENCJE ZACHWIANIA BALANSU W ŻYCIU:
 • przyczyny wypalenia zawodowego i pracoholizmu,
 • symptomy wypalenia zawodowego i pracoholizmu.
 1. CZEGO POTRZEBUJEMY PODCZAS DROGI DO ŻYCIA W RÓWNOWADZE:
 • piramida potrzeb A. Maslowa i jej związek z równowagą w życiu,
 • wstęp do nowego wzorca zaspokajania potrzeb wg. Tony’ego Schwartza.
 1. PRACA W DOMU CZY DOM W PRACY:
 • sieć wzajemnych powiązań życia zawodowego i osobistego,
 • łączyć czy oddzielać pracę od życia osobistego – konsekwencje dokonanych wyborów.
 1. KIM JESTEM:
 • moja tożsamość a jej wpływ na work-life balance,
 • autodiagnoza i dobre praktyki.
 1. PODSUMOWANIE I DNIA:
 • wnioski z doświadczeń,
 • omówienie zadania domowego.

————-

DZIEŃ II

 1. PODSUMOWANIE TREŚCI Z DNIA I:
 • refleksje uczestników – runda,
 • program drugiego dnia warsztatu.
 1. NIE MAM NA TO WPŁYWU:
 • mój wpływ na wprowadzanie balansu i równowagi do codziennego życia,
 • narzędzia do pracy z poczuciem odpowiedzialności i poczuciem wpływu.
 1. CZAS I JEGO WZGLĘDNE POJĘCIE:
 • co ma czas do work-life balance?
 • wybrane techniki zarządzania osobistą efektywnością, wg. metodologii Getting Things Done Davida Allena oraz Zen to DONE Leo Babauta,
 • technologia jako wsparcie zarządzania sobą w czasie.
 1. ROLA NAWYKU WE WPROWADZANIU ZMIAN:
 • czym jest nawyk i jak powstaje,
 • jak wspierać wprowadzanie do codzienności nawyków związanych z work-life balance.
 1. MOJA RÓWNOWAGA:
 • powrót do autodiagnozy i konfrontacja z wcześniejszą definicją.

 1. PODSUMOWANIE SZKOLENIA:
 • stworzenie indywidualnego planu wprowadzenia zmian na drodze do równowagi,
 • runda podsumowująca,
 • ewaluacja szkolenia.

TERMIN

SZKOLENIE OTWARTE: 17-18 września 2020 r., w godz. 9:00-16:30

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: w dowolnie wybranym przez Państwa terminie

MIEJSCE

SZKOLENIE OTWARTE: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: w wybranym przez Państwa miejscu – u Państwa w siedzibie / po za siedzibą / wyjazdowe – polskie lub zagraniczne). 

CENA

SZKOLENIE OTWARTE:
1 880 zł
 + VAT 23% / 1 osoba

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • udział 1 osoby w szkoleniu, 
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiały dydaktyczne, teczka, notes, długopis),
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • catering (lunch oraz całodzienne przerwy kawowe). 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: Cena  ustalana jest indywidualnie. Obejmuje analizę potrzeb szkoleniowych a także indywidualnie przygotowany program. Cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, a także od miejsca, w którym się odbędzie (u Państwa w siedzibie / po za siedzibą / wyjazdowe – polskie lub zagraniczne). 

ZGŁOSZENIA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Aby zagwarantować miejsce na szkoleniu prosimy:

FIRMY
O wysłanie na: biuro@profesjonalnytutoring.pl danych do wystawienia faktury pro forma. W tytule maila proszę wpisać: WORK-LIFE BALANCE

OSOBY PRYWATNE
O wpłatę na konto:
Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring
95 1140 2004 0000 3502 7623 4426
tytuł przelewu: WORK-LIFE BALANCE
A następnie prosimy wysłać swoje imię, nazwisko i nr telefonu na adres: biuro@profesjonalnytutoring.pl 
W tytule @ proszę wpisać: WORK-LIFE BALANCE

KONTAKT

e-mail: biuro@profesjonalnytutoring.pl

tel.: 501 605 240

Brak możliwości komentowania.