Wystąpienia publiczne i autoprezentacja

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I AUTOPREZENTACJA to idealne szkolenie dla osób, które chcą poznać kluczowe umiejętności, pozwalające na przygotowywanie profesjonalnych wystąpień publicznych, a także nauczyć się sprawnie przekazywać informacje zróżnicowanym grupom odbiorców, poznać sposoby angażowania słuchaczy w wystąpienia, nauczyć się reagować na sytuacje nieprzewidziane, komentarze i uwagi słuchaczy, popracujesz nad własną komunikacją niewerbalną w czasie prezentacji.

”Nie wystarczy mówić do rzeczy. Trzeba mówić do ludzi.”
S.J.Lec

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I AUTOPREZENTACJA uczestnicy:

 • zdobędą, rozwiną umiejętności przygotowywania profesjonalnych wystąpień publicznych,
 • nauczą się sprawnego przekazywania informacji zróżnicowanym grupom odbiorców,
 • poznają sposoby angażowania słuchaczy w wystąpienia,
 • nauczą się reagować na sytuacje nieprzewidziane, komentarze i uwagi słuchaczy,
 • popracują nad emocjami i tremą,
 • popracują nad własną komunikacją niewerbalną w czasie prezentacji,
 • uzyskają fachową informację zwrotną na temat swojej prezentacji.

PROGRAM

 1. Komunikacja z audytorium.
 • Podstawy komunikacji z grupą: procesy grupowe, style myślenia. Zaprezentowanie znaczenia wizerunku dla efektów pracy prezentera.
 • Nauczenie się rozpoznawania u siebie objawów tremy.
 • Poznanie prostych sposobów zapanowania nad niektórymi objawami zdenerwowania.
 • Pokazanie jak różne zachowania prezentera oddziałują na odbiorców.
 • Zrozumienie mechanizmów istotnych w pracy głosem i gestami / ruchem.
 • Sposoby angażowania słuchaczy w wystąpienie prezentera.
 • Radzenie sobie ze słuchaczami nadmiernie aktywnymi i nieprzyjaznymi.

Komunikacja werbalna

 • Prowadzenie dyskusji. Utrzymywanie uwagi audytorium – motywowanie do aktywnego słuchania. 
 • Słowa sterujące – operowanie językiem korzyści.
 • Wykorzystanie komunikatu zwrotnego.

Komunikacja niewerbalna

 • Gestykulacja.
 • Postawa.
 • Kontakt wzrokowy.
 • Głos i artykulacja.
 1. Przygotowanie do prezentacji.
 • Pokazanie wagi wstępnych założeń dla efektywności prezentacji i samopoczucia prezentera.
 • Nauczenie ustalania istotnych założeń, priorytetów a następnie ścisłego trzymania się ich.
 • Poznanie sposobów na zróżnicowanie prezentacji pod względem metod i treści z uwzględnieniem różnego audytorium (prezentacje dla klienta wewnętrznego/ działów wewnętrznych/podległych pracowników dla zwierzchników).
 • Ustalenie celu i harmonogramu prezentacji.
 • Dobór treści do założonego celu.
 • Budowa logicznej struktury ściśle związanej z realizowanym celem.
 • Określenie grupy docelowej oraz jej zainteresowań i dostosowanie do niej treści prezentacji.
 1. Planowanie prezentacji, precyzyjny dobór treści.
 • Przygotowanie do pracy z precyzyjnym konspektem pozwalającym na zrealizowanie zaplanowanych założeń.
 • Nauczenie się sposobów na szybkie rozpoznanie oczekiwań i nastawień audytorium. 
 • Dostarczenie narzędzi pozwalających na przygotowanie ustrukturalizowanej prezentacji.
 • Przygotowywanie konspektu prezentacji.
 • Określanie kryteriów sukcesu, – czyli co jest dla nas ważne, dlaczego decydujemy się na prezentację i po czym poznamy, że osiągnęliśmy cel.
 • Definiowanie adresatów prezentacji lub/i określanie ich oczekiwań i nastawień.
 • Dostosowanie treści prezentacji do różnych uczestników i ich oczekiwań.
 • Umiejętne unikanie niepotrzebnych dygresji.
 1. Narzędzia pracy prezentera.
 • Pokazanie istotnych różnic w sposobie przygotowywania materiałów do prezentowania, dla siebie (notatki, przypomnienia) i słuchaczy (do rozdania) – zależnie od zaplanowanego celu prezentacji. 
 • Nauczenie wybierania rekwizytów i pomocy, które zwiększą zainteresowanie słuchaczy.
 • Poznanie konwencjonalnych i mniej konwencjonalnych metod prezentowania.
 • Materiały źródłowe (skąd czerpać inspirację do pisania materiałów, cytaty).
 • Materiały dla słuchaczy.
 • Materiały / notatki własne.
 • Rekwizyty.
 • Rzutnik, flipchart itp.
 • Celowe zarządzanie przestrzenią.
 1. Trudne zmiany.
 • Pokazanie jak można dostosowywać prezentację do zmieniających się odbiorców .
 • Zlikwidowanie obawy przed koniecznością dokonywania zmian we wcześniej przygotowanym wystąpieniu.
 • Sytuacje awaryjne – prezentacje niezaplanowane.
 • Elastyczne reagowanie na potrzeby publiczności.
 • Dokonywanie zmian w ostatniej chwili i na bieżąco.
 1. Ćwiczenie praktyczne prezentacji metodą Feedback by demonstration. 
 • Utrwalenie nabytej wiedzy i umiejętności.
 • Szlifowanie „niedoskonałości”.
 • Wspólna ocena pracy poszczególnych członków szkolenia poprzez informację zwrotną.

TERMIN

SZKOLENIE OTWARTE: 24-25 września 2020 r., w godz. 9:00-16:30

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: w dowolnie wybranym przez Państwa terminie

MIEJSCE

SZKOLENIE OTWARTE: Olivia Business Centre, Gdańsk, al. Grunwaldzka 472

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: w wybranym przez Państwa miejscu – u Państwa w siedzibie / po za siedzibą / wyjazdowe – polskie lub zagraniczne). 

CENA

SZKOLENIE OTWARTE:
1 250 zł
 + VAT 23% / 1 osoba

CENA SZKOLENIA OBEJMUJE:

 • udział 1 osoby w szkoleniu, 
 • komplet materiałów szkoleniowych (materiały dydaktyczne, teczka, notes, długopis),
 • imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu,
 • catering (lunch oraz całodzienne przerwy kawowe). 

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE: 
Cena  ustalana jest indywidualnie. Obejmuje analizę potrzeb szkoleniowych a także indywidualnie przygotowany program. Cena uzależniona jest od ilości osób biorących udział w szkoleniu, a także od miejsca, w którym się odbędzie (u Państwa w siedzibie / po za siedzibą / wyjazdowe – polskie lub zagraniczne). 

ZGŁOSZENIA

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Aby zagwarantować miejsce na szkoleniu prosimy:

FIRMY
O wysłanie na: biuro@profesjonalnytutoring.pl danych do wystawienia faktury pro forma. W tytule maila proszę wpisać: WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I AUTOPREZENTACJA

OSOBY PRYWATNE
O wpłatę na konto:
Centrum Rozwoju Profesjonalny Tutoring
95 1140 2004 0000 3502 7623 4426
tytuł przelewu: WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I AUTOPREZENTACJA
A następnie prosimy wysłać swoje imię, nazwisko i nr telefonu na adres: biuro@profesjonalnytutoring.pl 
W tytule @ proszę wpisać: WYSTĄPIENIA PUBLICZNE I AUTOPREZENTACJA

KONTAKT

e-mail: biuro@profesjonalnytutoring.pl

tel.: 501 605 240

Brak możliwości komentowania.