Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego

Zapraszamy Pana Kornela do udziału w projekcie: „Akademia Rozwoju Zawodowego”, który oferuje:

BEZPŁATNE KURSY ONLINE Z JĘZYKA:

 • ANGIELSKIEGO
 • NIEMIECKIEGO
 • FRANCUSKIEGO

prowadzące do uzyskania kwalifikacji zgodnie z ESOKJ, zakończone egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu TGLS.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 • bezpłatne, 120 godzinne szkolenie z wybranego języka: angielskiego, niemieckiego lub francuskiego,
 • szkolenie online, wygodna forma nauki, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze na dojazdy w porównaniu do tradycyjnej formy szkolenia,
 • bezpłatne podręczniki do nauki języka (w wersji online),
 • bezpłatny  egzamin i certyfikat, szkolenia kończą się egzaminem i możliwością uzyskania międzynarodowego certyfikatu TGLS!

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie online. Wymagania techniczne*
 • Szkolenie obejmuje łącznie 30 zajęć po 4 godziny lekcyjne.
 • Zajęcia 2 razy tygodniu w godz.: 17:00-20:15 (17:00-18:30 zajęcia, 18:30 – 18:45 przerwa, 18:45-  20:15 zajęcia).
 • Zajęcia we wtorki i w czwartki lub w poniedziałki i środy. 
 • Rozpoczęcie szkolenia: w chwili zebrania min. 12 osób na tym samym poziomie zaawansowania.
 • Uczestnicy/czki zobowiązani są do uczestnictwa  w minimum 80% zajęć.

* minimalne wymagania techniczne Tablet/smartfon z Androidem lub iOS lub komputer z minimum: 2-rdzeniowym procesorem/2GB ram, łączem internetowym oraz przeglądarką: dla Windows: IE 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+; dla Mac: Safari 7+, Firefox 27+, Chrome 30+; dla Linux: Firefox 27+, Chrome 30+. 

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt jest adresowany do osób w wieku aktywności zawodowej, będących pracownikami sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, z własnej inicjatywy zainteresowanych nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych,
spełniających następując warunki:
 •  pracują (w MŚP, czyli mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie lub podmiocie ekonomii społecznej. Niestety osoby pracujące w budżetówce lub samozatrudnione są wykluczone.
• mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie woj. pomorskiego,
•  należą do jednej z grup defaworyzowanych:
    – osoby o niskich kwalifikacjach,
    – osoby w wieku 50 lat i więcej,
    – osoby z niepełnosprawnością.

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć swoje umiejętności, zyskać przewagę na rynku pracy?

Zgłoś się do projektu!

REKRUTACJA

JEŚLI JESTEŚ ZAINTERESOWANY/A UDZIAŁEM W PROJEKCIE WYŚLIJ DO NAS WIADOMOŚĆ na:
biuro@profesjonalnytutoring.pl
wpisując w TEMACIE : Jestem zainteresowany/a udziałem w projekcie,
w TREŚCI:
wybieram język: angielski lub niemiecki lub francuski, poziom zaawansowania: A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2, + nr Twojego telefonu.

LUB UZUPEŁNIJ PONIŻSZY FORMULARZ

Szkolenia prowadzone są w ramach Projektu „Akademia rozwoju zawodowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, nr Umowy o dofinansowanie: RPPM.05.05.00-22-0114/19-00.

Brak możliwości komentowania.